Havaktingit

You are here

Uqaviriyaghat Naunaitkun

Uqaviriyaghat Naunaitkun

Minista: George Kuksuk
Tukliq Minista:Pauloosie Suvega
Ikayuqti Tukliq Ministaukainatuk: Stéphane Cloutier
Atlaniktauq ilitturipkaijutinik hivayaklutin:
Hivayaut: 867-975-5500
Kayumiktukun: 867-975-5504

Ikayuktauriami aittuutikun tuniyauhimayununlu uktuutiinnun:
Akiittuq: 1-866-934-2035

Pitquhiliqiyit
Titiqiqivia 1000, Naunaitkutaa, 800
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0

Aulapkaiyiit

Pitquhiliqutini Aulahiyiit

Aulapkaiyi Pitquhiliqutini
Alex Stubbing
Hivayaut: (867) 975-5524
Qaritauyakunl:AStubbing@gov.nu.ca

Ilitariyauhimauynut Uqauhinut Hulijutinunlu Havakvik

Aulapkaiyi Ilitariyauhimauynut Uqauhinut
Stéphane Cloutier
Hivayaut: (867) 975-5507
Qaritauyakun: scloutier1@gov.nu.ca

Nunalaani Pinahuarutini Havakvik

Aulapkaiyiluaq Iningnikharunun
Joanna Quassa
Hivayaut: (867) 934-2032
Qaritauyakun: jquassa@gov.nu.ca

Maligautini Hivuliurutighanilu Havakvik

Aulapkaiyi Maligautini Hivuliurutighanilu
Gideonie Joamie
Hivayaut: (867) 975-5505
Qaritauyakun: gjoamie@gov.nu.ca 

Kiinauyaliqiiyiit Titiqiqiyiitlu Havakvik 

Aulapkaiyi Kiinauyaliqiyini Titiqiqiyinilu
Regilee Adla
Hivayaut: (867) 975-5514
Qaritauyakun: radla@gov.nu.ca

Inuit Qaujimajatuqangit Havakvik

Aulapkaiyi Inuit Qauyimayatuqangit
Shuvinai Mike
Hivayaut: (867) 975-5525
Qaritauyakun: smike@gov.nu.ca