Havaktingit

You are here

Ilihaktut Naamaktigutikhait ovalo Ikayugutikhait

Ilihaktut Ikayuktiit Ikayugutikhait havaktiit ikayukhimayut hanatjutainik maligutikhait ovalo ikayugutikhait ilanganut ilihagutikhait pilihimayuit, ilauyut ikayugutikhait tamaat ilangit ilihagumayut piyumayainik. Havaktut aviktukhimayut ilihakviinut ihuakhagiaganik ilihaktut nakuutjutikhainik ilihakviinik.

Ilihaktiit Nunavumi ihuakhaliktait ilihaktigutikhainik kiuyaanganik amigailiktut aalatkiit ilihakviinik. Ilihagutikhait uktugutikhait ovalo pilihimayuit nakuuyukhat ovalo takulutik akhuugutait ilihaktut hakugigutait. Piyaanganik hamna, ikpinaktuk havakatigiilutik, ilauyut angayukaat ovalo aniaktailigiyit havaktiit, ikpinaktut.

Ublumi ihivgiuliktugut ilauyukhanik ilihagutikhainik Nunavumi. Hamna piyait ikayuniaktut Ikayuktiit Katimayigalaat ilihaktiit ovalo ininiaktut Marchmi, 2015. Pinahuaktut ihivgiuktait  hanalutik maligutikhainik ilanganut ilihaktigutikhait Nunavumi ovalo naunaiyaklugit pilaaktut keeliniit ikayugutikhainik ovalo akhuugutikhaini tuniyaanganik naamaktut pilihimayuit. Kitkaniitut iniktigutikhait ihivgiugutainik tunilutik Munagiyit takulaaktainik pitkutikhainik ukaktut akhuugutikhait ilihaktinut ovalo atugiaganik tamamik Krat Kmi 12mut.

Ihivgiuktait ovalo maligutikhait inikata hivunikhainut atugutikhainik, hamna kagitauyakut makpigaak ihuakhaktauniaktut.