Havaktingit

You are here

Iningnikharunun Inulramiinulu

Inirniqhat Inulrammiit havaariyangit havaktauyakhat ikayuutigiyangit Inirniqhat inulrammiitlu tamainni Nunavunmi. Havaktauyakhanut hulilukaarutit ukuat ayuiqhautiyut katimayunut tunihivlutiklu ikayuutikhanik aittuuhiakhaniklu ikayuutigivlugit nunallaami ittunut Inirniqhat inulrammiit havaktauyakhat, ukuatlu inirniqhat inulrammiit katimayiit. Unalu, una havaktauyakhaq tunihiotjutaa ikayuutikhanik nipiliunirmut ukuninga Inuit uqauhinginnut kkingulliagut naunaitkutaa pitquhirmingnilu pihiit.

Ikayuktauriami aittuutikun tuniyauhimayununlu uktuutiinnun:

Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqaluit: 1-867-979-5500

 

Iningnikharunun Inulramiinuluit

Aulapkaiyiluaq Iningnikharunun Inulramiinulu
Joanna Quassa Hivayaut: (867) 934-2032
Qaritauyakun: jquassa@gov.nu.ca