Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 16, 2017
Havagviat Aanniaqtailiyitkut itqaumatquyait Nunavumiunun nakuunikhauyunik tutquqtiutikhainik tipaalikhianik niqinik.
Niqiliqivik 15, 2017
Hanaliqtut Kinngait nutaaq iliharvikhanik angayukhiit.
Niqiliqivik 14, 2017
Canada, Nunavut, unalu Qikiqtani Inuit Katimavia angiqhimayut inirhimaliqtumi kiklikhami uumunga Kanadami angitqiyauyumi Kanadami imarmiutanun munariyakhami inimi uvani Tallurutiup Imanga/Lancaster Sound Kanadami Ukiuqtaqturningani
Niqiliqivik 10, 2017
Hivulik malguuk iliugaqtauyuq tuniyauyuk ikayuutighat nunamingni igliqpaliuqnikkut hivuliuyughat
Niqiliqivik 09, 2017
Nunavut Kavamanga (GN) puiguqunggitait kitkunnut niuvikyuktunut bianik wainniklu, Iqalungni niuvvaaviani niuvigahuaqpata piksaqaqtunik naunaitkutigiyainnik niuvigiami.
Niqiliqivik 08, 2017
Tuhaqtakhat Iqalungni aullarahuat: tingmitiqarviani aullapkaiyut talvanga nutaami Iqalungni nNunaryuangat Tingmitiqarviat milviani igluqpaani aullaqtirvikhat Pingattiunmi, Niqiliqivik 9!