Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Saptaipa 04, 2020
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitauvaktuq allannguqtiqhimayuq taffumunga Nunavut Kavamanga (GN)-kut angiyukhiit atannguyauyukhanik.
Saptaipa 03, 2020
Nunavutim Ministanga Aanniaqtailinirmun George Hickes hivuvaqyuumiyaa aviktuqhimayumi inungnut aannialiqtailirnirmun amigahuut Apitilirvik 17, 2020.
Saptaipa 03, 2020
Nunavutim Ministanga Aanniaqtailinirmun George Hickes hivuvaqyuumiyaa aviktuqhimayumi inungnut aannialiqtailirnirmun amigahuut Apitilirvik 17, 2020.
Saptaipa 02, 2020
Havagviat Aanniaqtailinirmun pugiqhiquiyut imarmik tuhaqtidjut Haamlangani Qamanittuaq.
Saptaipa 01, 2020
Havagviat Aanniaqtailinirmut uqaqtut tamna qalagjuarutaujugalluaq Sanikiluarmi aniguqtuq.
Saptaipa 01, 2020
Havagviat Munaqhiliqiyitkut itqaumatquyiyut Iglulingmiunun Mittimataliklu buriqhitquiyut imarmik niuqqaqtinnagu tuhaqtitaulrarnahi.
Niqiliqivik 31, 2020
Piqangittuq huli naunaiqhimajunik pinahugijaujunikluunniit COVID-19 qalagjuarnirnik Nunavunmi.
Niqiliqivik 28, 2020
Niuvaaniq hiutingnun highiiyautinun ikumatinik tuhaqtidjutini Kivallirmi aviktungniani tuhaqtitiyumayut qayangnautinik hapkunanga Havagvia Aanniaqtailiqiyiinin. Hiutingnun ikumatinun highiiyautit hivuuranaqtut tunihingitut inuuhirmun ikayuutinik.
Niqiliqivik 28, 2020
Inuliqijikkut Havagvia aulahimmaaqtittijuq Nunavunmi-tamaat inungnun miitiqatigiigutinik uumani Ajuirharnikkut Maligami September-mi.
Niqiliqivik 28, 2020
Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Salmonella-qarmata tahapkuat niqiliuqhimayut: