Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 21, 2019
Piyumayut uuktuqtukhanik Qauyiharnirni Ihivriuffaaqiunikkut Naalaktini katimayiuyukhanik
Aktuupa 10, 2019
Ikajuutigijuamviuk Nunavunmi pitquhiat nunakjuami hulilukaarutikhami? Tadja uuktuutikharijat!
Saptaipa 16, 2019
Niguarutikharnik miyaanik nunalaanilu katimayiyiukharnik Nunavungit tamaini 25nguyut nunalaani aulanialiqtun Tattiarnaqtuq 28, 2019mi.
Saptaipa 13, 2019
Nunaqyuavut Ulapqiyunik Ayuiqhaiyiingit Havainiq Apitilirvia 21mi 29 mun, Nunavunmiutatlu uqallaquyauyut quyahuutikharnik quviahuutikharniklu ihuaqtumik atuqtakharnik ulapqiyinut ayuiqhaiyingit piqaqtun ulapqiinaqtunik nunalaaptingnun.
Niqiliqivik 28, 2019
Nunavut Kavamangit (GN) uqautauvakhimayut taima nanmniqaqtunik qagiuryuangit aulatitiniaqtun ikianun 9:45mi ublaami Tallimiut, Niqiliqivik 30mi, 2019mi talvanga Plesetsk Cosmodromemi Tunnganirmiitunik Russiami...
mii 03, 2019
Upalungaikhimavit amigaqhuutiqaqqan?
mii 01, 2019
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Qilamiurnikkut Munaqhidjutikkut Havagviat, tuhaqtidjutikhanik Nunavunmiun tamna uuktuqtauniaqtuq nunaryuami
Iipu 26, 2019
Kavamatkut Nunavunmi itqaumatquiyut Nunavunmiunun tapkua 3 SPOT maaniitpungaarutit ihuaqhiyauyut piinagialaqiyut tamaini nunallaani aviktuqhimayumi..
Iipu 25, 2019
Niuvaayuliqiyit Havagviat Nunallaanun uvalu Kavamat Ikayuutikhainik itqaumatquyait Nunavunmiun tapkua Atugaqaqtunik akiliqtitinahuaqtit laisiqaqtukhat aulayaamingni Nunavunmi uvalu maliklugit Atukanik Akiliqtitinahuangnikkut Atuqtauyunik maligat haffumani
Iipu 18, 2019
Aulagahuaqin nunamun? Nunavut Kavamangit itqaumatquyait Nunavunmiunun atuqlugit qayangnairutikharnik atuqtakharnik: