Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Tissaipa 13, 2016
Nunavut Taanngaliqinirmut Ilitturihaiyit umikhimaniaqtut Ubluiqtirvia 23-mi, 2016, ilauluni Nunavunmi Kavamatkut Umikhimaniarniini Quviahungniup Ubluinni.
Tissaipa 09, 2016
Quviahuulukaakluhi qayangnaittumik uvani halatirnirmi.
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut nutaamik havaktunut angirutikhamut.
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut nutaamik havaktunut angirutikhamut.
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut nutaamik havaktunut angirutikhamut.
Nuvaipa 09, 2016
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏ ᐃᒥᐊᓗᒻᒨᖓᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
Niqiliqivik 19, 2016
Nuanvut Kavamatkut Nunavut Kavamatkuni Havaktiingit Katimaviangit tikiutilirmiut angirutikharnik talvani nuutaami havaktinun angirutikhaini talvanga Niqiliqivik 18, 2016mi.
Julai 21, 2016
Kiinauyaliqiyikkut Ministanga Keith Peterson quviagiyaa taimaa Moody’s Investors Service nainaikhiffaaqtut taimaa Nunavut Kavamanga (GN) atuqhimmaaqniaqtaat atukkiutinut naunaitkutikhaa una Aa1 ihuaqtumut pidjutikhamut.
Tissaipa 17, 2015
Nunavut Kavamatkut ammaumaniaqtut kihimi umiqhimaniaqlutiklu titirarhimayut uplunggit ataani:
Julai 03, 2015
Ilaupluni havagutimini akhuuqhainikkut taaksikkut malikpiarutinun, Nunavut Kavamatkut (GN) uplumi iliuraqhimayaa una 2015 Piqutini Taaksiinni Atugaqaqnikkut Titirahimayuq qaritauyakkuurutimi.