Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

mii 12, 2020
Uyararhiuqtiuvit? Qiniqhiayumavakpitluunniit aalanik uyaqqanik?
mii 01, 2020
1,285 mikhuqhimajut akuliangnut matukhat tujuutaujut Mittimatalingmut ikajuutikhanik GN-kut Amigaqhuuitiqaqtumik havaqatigiiktut ikajuqtiujut naunaiqtaujumut aanialiqtumut COVID-19 Qalagjuarniq nunangani.
Iipu 29, 2020
Maliktakhat piliuriami matukhamik
Tissaipa 06, 2019
Ayuqhautiqaruvin havaguititinikkut hapkunanga Mary River Uyarakhiuqtinin uvaluuniin qiniqhiaguvin iliharnikkut piyakhanik nunallaangni aviktungniani, Kavamatkut Nunavunmi ikayuqtaaqtut.
Aktuupa 24, 2019
Kanatami Mikiyunun Nanminiqaqtunun Havainiq uvalu Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu uvalu Ingilrayyuliqiyit quviahuutigiyait tamaita mikiyunik nanminiqaqtut Nunavunmi inmi ikayuutitik aviktuqhimayup maniliungnikkut angiklivalianianun.
Aktuupa 18, 2019
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu itqumahimaaquyut Nunavunmiunun imailiugianganik qayagiluhi akhaluutiturtukhat, kayumitilaarutikhangit tautuktukhat akhaluutituqtilunik.
Julai 08, 2019
Ajiuqharumavit ujaqqanik qiniqhiajaangat iron-nik gold-nikluuniit, ilitaqhinirmik allatqiinnik ujaqqanik hunaqaqtuniklu ujarangnik, ajuiriarnillu ujaraqhiurnirmik ajuittiarutikharnik atuqtakharniklu?
Immaktirvia 20, 2019
Minista Pivalliajuliqijikkut Ingilrajuliqijikkullu David Akeeagok ublumi tunijaa una uqauti:
Immaktirvia 10, 2019
Ilihariaqtuliqqin ajuiqhaqlutin tingmihiqijinikkut, tingmitinut hanajiujaarni, tingmijunun munaqtiulutin, ukunaniluunniit tingmitinik tingmitiqarvingniluunniit aulapkaidjutainni?