Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 13, 2019
Kangiqhihimavit ayuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, maligaliqidjutikhanut ukunungalu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun? Piumavit ikayurumanikkut pimmarluktauhimayunun ihuinaaqhimayununlu?
Julai 22, 2019
Qangannuaq unniutijauhimadjutiqaqtuq hivajaqtaudjutinik ittutun pihimajun Maliqaliqijikkut Havagvianin, Nunavunmi unaluunniit Nunavunmi Apirhuivitkunnin tukhiqhutik kiujimun tuniquplugin
Immaktirvia 20, 2019
Kangiqhihimavit ajuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, maligaliqidjutikhanut ukunungalu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun?
Immaktirvia 14, 2019
Nunavutip nutaaq Itiqtauliqidjutiginikkut Maligaq pijuq Kiunmin Angirutaanik.
Immaktirvia 06, 2019
Kangiqhihimavit ayuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, maligaliqidjutikhanut ukunungalu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun?
mii 30, 2019
Ministanguqtitaukaffukhimayuq Maligaliqiyitkutni Tupilauyaqpaaq Tamainun Atanguyauyuq Nunavunmi, David Akeeagok Angiyuqaanguyuq Tiliuqtiuplunilu talvani PALIHIMARVINGMI “V” Havakviani,
Maassi 28, 2019
Kangiqhihimavit ayuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, maligaliqidjutikhanut ukunungalu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun?
Maassi 26, 2019
Maligaliqiiyitkut ublumi tuhaqtitiyut aulagutaanun uuma Mamihaidjutikku Maligaliqiyit Uuktuqtut Nutaamik Ikaluktutiami.
Maassi 06, 2019
Qauyihimavit havaqatigivakpigitlu inuit ihumaaluutigiyainnik, inuuhirittiaqunahuaqhugit inuit maligaliuqtiiyinit nunallaani inuit qauyimayatuqatigutlu piplutik?
Maassi 05, 2019
Qauyihimavit havaqatigivakpigitlu inuit ihumaaluutigiyainnik, inuuhirittiaqunahuaqhugit inuit maligaliuqtiiyinit nunallaani inuit qauyimayatuqatigutlu piplutik?