Havaktingit

You are here

Nanngarijaujuq Joe Savikataaq

Hivuliqti Nunavut

Hivuliqti Joe Savikataaq tikuaqtauhimayuq havaqatiminin uvani tallimaani Maligaliuqviup katimaniani Nunavunmi hivuliqhuqlugu nunavut uvani Imaruqtirvia 14, 2018.

Hivungani Hivuliqti Savikataaq niguaqtauhimayuq niguaqtilugit uvani Tattiarnaqhilirvia 28, 2013, kivgaqtuqtait Arviarmiut hivugaani uvani hitamauyumi Maligaliqivikmi Nunavunmi.  Ministanguqhuni Avatiliqiyitkunun uvalu Ministanguqhuni hapkununga Nunalingni Kavamatkunillu Pivakhaqautikkullu Havakviani uvani Hikutirvia 2015. Uvani Hikutirvia 2017, tikuaqtauyuq havaariyaa Tugliq Hivuliti uvalu Minista hapkununga Inuuhiriliqiyikkut, uvani Qiqaiyalirvia 2018 tikuaqtauffaaqhuni hapkununga Pivalliajuliqijikkut Ingilrajuliqijikkullu Avatiliqiyitkununlu.

Savikataaq ikhivautaqaqpaktuq hapkunani Tikuaktauhimayunun Katimayiinun haffumunga Maligaliqinikkut, ilauyuq hapkunani Tikuaktauhimayunun Katimayiinun haffumunga Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut uvalu Tikuaktauhimayunun Katimayiinun haffumunga Munaginikkut hapkununga Kavamatkut Auladjutainik uvalu Inungnun akiligahanun, imaalu himautaubluni hapkununga tikuaktauhimayunun katimayiinun haffumunga maligahanik, Havauhiitigut, uvalu Pivikhainiklu uvalu Inuuhiqattiaqnikkut..

Niguaqtautinani maligaliqivingmun, Hivuliqti Savikataaq havakhimayuq hapkunani Anguhiqiyiini qanitumun 30nik ukiunik. pihimayuq naunaitkutmik uvani havakviinit avatiliqiniqmun uvalu uumayuligiyit atanguyaubluni, 20mnik ukiunik kivgaqtuqniqmik niguaqtauhimayuq ilauyuq hapkunani Arviat haamlat katimayiini.

Hivuliqti Savikataaq katuhiqhimkayuq ilanaminun Susan, malguknik nutaraqaqtuk: Jamie, Joe Jr. uvalu Wendy, nainiklu ingutaqaqhutik. Hivuliqti.Savikataaq inmigut piumayait ilauyut anguniaqniq, iqalukhiuqniq, mikiyunik tingmitinik tingmihiqinikkut, qayaqtuqniq uvalu aglugaqniq. Hivuliqti Savikataaq aulahimaaqtumik akiitumik ikayuqtuq nunallaanun qiniqhiayinun uvalu annaudjiyitlu hulidjutaini.