Havaktingit

You are here

Tingmiyuq Iqalungnun tutqighiyauyuq aanniarutiqangituq

Januali 20, 2021

Uqautait

Tingmiyuq Iqalungnun tutqighiyauyuq aanniarutiqangituq

Iqaluit, Nunavut (Ubluqtuhivia 20, 2021) - Atanilluaq Inungnun Aanniaqtailinikkut Havakti Dr. Mike Patterson ublumi tuhaqtitiyuq hapkuninga uqagaminik:

“Ublumi tikivyaktumi 3 ubluqitqani., Kangiqhipkaqtauyunga tamna uuktuutait tuniyauyut tingmiyumun Ottawaamin ublumi piyauyut aanniarutiqangituq, tutqighiblunilu ihivriurutiluanga qanurinia ihuangituq aanniarutiqautaa.

Tamaita tingmiyut ublumi tingminni naunaitkutaa FAB101 hamanga Ottawamin tingmiyuq Iqalungnun naunaiyaqtauyuq naamaktuq inungnun aanniaqtailiqiyiinin. Quyagiyumayatka tingmiyut malikhautingmata qilamiungitutiklu, havaktivullu kitut aulahimaaqtumik havakhutik unaguhukhimaitumik.

Qalagyuarniq COVID-19 tadja atuqtauhimaqpiaqtuq qayangnautaa nunallaaptingnun, upalungaiyaqhimayughauyugut. Malikpiaqtaghavut inungnun inuuhiinun aktilaarutit mighiyuumiriangani aanniarut Nunavunmungaqtingilugu taitai. Aghuurutiyatka tamaita Nunavunmiut kapuqhirlutik kapuqhiqtaarumik.”

Kangiqhittiarutighanun tadjamin inungnun inuuhiinun aktilaarutainun pulaaqlug: https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path.

###

Tuhaqtipkaivikhanut Uqaqvigiyaqhaq:

Chris Puglia
Atan’nguyaukaffuktauyuq, Tuhaqtipkainikkut
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca