Havaktingit

You are here

Tattiarnaqhilirvia Iviangikkut Kaansarnirmik Qaujihaidjutikhaq Tatqiqhiut

Aktuupa 03, 2019

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Tattiarnaqhilirvia Iviangikkut Kaansarnirmik Qaujihaidjutikhaq Tatqiqhiut

Iviangikkut Kaansarniq pingahuujuq aanniarutauqattaqpaktuq kaansarniq arnanut Nunavunmi imaalu kaansautauvaktunut arnaut Kanadamiut arnanut.

Taffumani iviangikkut kaansarnirmik qaujihaidjutikhaq tatqiqhiutanni,arnat akhuuqhaqtaujut uqarvigitquplugit munaqhitkut iviangikkut aanniaqtailitikhakkut imaalu qanuriliurutikhainnik ikajuutikhanik qajangnaitkutikhaniklu pittailitikhanut kaansarnirmik.

Qajangnautit iviangikkut kaansarnirmik angitqijaujuq ukiunikkuvit 50 avatqumajunnik, pivvallaruvitluuniit imaaluuniit ilagijatit aanniaruhikhimakpata taimaatut.

Atuqtauqattaqtut naunaijautait imaalu mihingnautinut ilaujut:

  • Nalvaaruvit man'nguktamik ivviarngirni.
  • Puvvitpat tamaaat ilangaluunniit ivviangit.
  • Qigirnaqhikpat, maiqqatluuniit ilunmuktitpatluuniit uvvinianni ivviaqiqqit.
  • Mulua ivvinia aupadjaqqat, manniiqtitpat imaaluuniit ivvuhikpat.

Anginiqaqtuq arnat mihigimalirumik hapkuninga naunaitkutikhanik munaqhiliadjavut imaaluuniit uqarlutik taaktingnut takuuqhirvikhamingnik naunaiqhilutik. Ilitturinariruvit inuukhaarutauniaqtuq.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Alison Griffin
Atan'ngujaq, Tuhaqtipkaijinni
Havagviat Aanniaqtailinikkut
867-975-5949
agriffin@gov.nu.ca