Havaktingit

You are here

Nunavunmiuttaq taaktiliaqhimajuq naunaiqtaujuq aanniarunniktuq aanniarunmik COVID-19 Qalagjuarniq

mii 18, 2020

Tuhaqtidjutikhaq

Nunavunmiuttaq taaktiliaqhimajuq naunaiqtaujuq aanniarunniktuq aanniarunmik COVID-19 Qalagjuarniq

IQALUIT, Nunavut (Qiqaijaluarvia 18, 2020) – Dr. Michael Patterson, Nunavutim Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havakti, naunaiqhijuq Nunavunmiuttaq inuk taaktiliaqhimajuq ahianit Nunavutim naunaiqtaujuq aannialiqtuq aanniarunmik COVID-19 Qalagjuarniq (novel coronavirus).

“Tamna inuk avaliingaqtitauliqtuq namainarhunilu.” uqaqtuq Dr. Patterson. “Ihumajugut mikijuq hiaminnahuqqurnaqtuq aanniarut Nunavunmut, kinaliqaak tingmitikkut aullaqhimajut qaniglihimajut aanniaqtumut avalingaaqtukhaujut 14-ni ubluani hivuani utiqtinnatik Nunavunmut.”

Aanniarviliaqhimajuq inuk hivuraanikhaaqtuq Kanadami imaatut siksini havainirni havauhiqtuqtaupluni aallakkut pidjutiqangittumik aanniarunmut COVID-19 Qalagjuarniq. Hiamitiqtakhaungittunut pidjutiqaqtunik, imaalu ahianiittunut avikturnianit, Nunavut Kavamanga (GN) uqarunaittut naunaitkutainnik inuup nunagijaniklu nanirmiutaujakhanik nunanikluuniit.

“Tamna inuk naamakhinaridjavuk ilihimalunillu nakuukpiaktumik munarijauttiaqturlu Hivuraanittuni. Ilihimatqujatka Nunavummiut hamna hivuuranaittuq avikturniptingnut kihimi akhuukhajait inuit tamaita munarittiaqtukhaujut uuktuutimingnik nutqaqtinnahuarlugu hiamittailitikhanik aanniarunmik COVID-19 Qalagjuarniq Nunavunmi,” uqaqtuq Ministanga Aanniaqtailinikkut George Hickes.

Havagviat Aanniaqtailinikkut munariniaqtat aanniaqtuq maliktiujullu qanurinniannik, imaalu ilitturipkaqtitaulutik ikajuqtaulutiklu qanuqtutliqaak. Nutaanik tuhaqtitaujukhat tunijauniaqtut talvuuna GN-kut tuhaqtitihimaaqtukharnik Aippiunmi, Qiqaijaluarvia 19, 2020 ubluqhiutikkut 3 mungaqqan.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Atanngujaullaktuq, Tuhaqtidjutinun
Havagviat Aanniaqtailinirmut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca