Havaktingit

You are here

Nunavunmi-piliuqhimajuq Inungnut Aanniartailidjutikhamut Maligaq maligaunialiqtuq

Januali 07, 2020

Tuhaqtipkaidjutikhat

Nunavunmi-piliuqhimajuq Inungnut Aanniartailidjutikhamut Maligaq maligaunialiqtuq

IQALUIT, Nunavut (Ubluqtuhivia 7, 2020) – Nunavutip nutaaq Inungnut Aanniartailidjutikhamut Maligaq atuqtauliqniaqtuq talvani Ubluqtuhivia 1, himmiutivlugu piliuqhimajuq atuqtaujuk Nunattiamit. Una nutaaq ihuaqhaqhimajuq maigakhaq nutaanguqtirutikhaa nunami munaqhiliqidjutikhainut naunaiktittugillu aallangajut pijumajait Nunavunmiutanit.

“Piqaqluni piliuqhimajumik-Nunavunmi Inungnut Aanniartailidjutikhamut Maligaq ihuaqhijuuminiaqtaa kavamapta pittaaqtainut munarilugit Nunavunmiut aanniarutinit aallanillu aanniarutikkut ajuqtautauvaktut,” uqaqtuq Minista Munaqhiliqijitkut George Hickes. “Nutaaq Maligaq ihuaqhijuumijait inungnut aanniartailidjutikhanut maligakhangit piqariangit Nunavunmiut qajagijaujaanginni aanniarnaittumiklu, pipkakhugit Inuit Qaujimajatuqangit maligakhanut hivunighaliurutigilugit.”

Nunavutip Inungnut Aanniartailidjutikhamut Maligaq piliuqpagait ikajuutikhat pidjutikhanut munaqhiliqidjutinut qajagidjutikhainut ihuaqhijuumidjutikhanullu, inungnut aanniarnikkut naunaijaidjutikhanut, inungnut aanniarnaittumut naunaijaidjutikhanut, aanniarutiniknaittumut aanniqtailinikullu, inungnullu aanniartailinikkut qilamiurutikhanut upalungaiqhimalutik kiuvagianginnullu. Naunaiqtaillu pijakhat niqikhanut imakmullu qajagidjutikhanut, halummaqhinikkut, unnirutikhanut kiudjutikhanullu hiamittaaqtunut aanniarutinik hakugikhijuumilugu aanniartailidjutikhanut munaridjutikhanullu.

Maligaq piliuqtait pijakhat, havaktaujakhat, hakugikniillu Ministap, Atanilluaq Aanniaqarnaittuliqinirmut Inuuhiriknirmullu Havakti (ilihimajaujuugaluaq taimaa Angiyuqalluaq Munaqhinik Munaqhiqarvingmi) aallallu havaktit havaaqaqtut munarivlugit aanniartailidjutikhainut Nunavunmiutanut.

###

Tuhaqtitauyukhatigun Uqarvikhaq:

Alison Griffin
Atan’nguyaq Tuhaqtipkaijini
Havagviat Aanniaqtailinirmut
867-975-5949
agriffin@gov.nu.ca