Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Nunarjuami Tingukliqnikkun (Hepatitis) Ublunga 2019

Julai 26, 2019

Kavamatkunnin Tuhaqtipkaidjut

Nunarjuami Tingukliqnikkun (Hepatitis) Ublunga 2019


Nunarjuami Tingukliqnikkun (Hepatitis) ublunga pivaktuq ukiuq tamaat July 28mi ilitturipkaqtittijuummirumanikkun pipkaqtittijumaplugillu inuit ihiviuqhiqtaujaanginnik pilirianginnikluunniit havauhiqtuutikhanik. Nalautinniaqhimajuq imaatun 600,000 Kanadamiut piqaqtuq aannialaqidjutinin tinguklirutimik amigaittunlu ilihimangittun aannialiqtun. (https://www.catie.ca/en/whd).

Taapkuak tinguqliqnikkun B unalu C aallakkiingujuq aannialaqutik hiamitiqtauttaaqtuk aajjikkiiktukkut qanuriliurutikkun imaatun:

 • hapummidjutiqangittukkut qanikkun, itikkun, imaaluunniit uttukkun nuliarutini;
 • atuqatigiigutigiplugin aangajaalaqidjutikkut ingilrutit;
 • halummaqtauhimangittun kaujaliurutin timimiluunniit kappuutikkun ingilrutit;
 • aungmin aungmun kahagutin;
 • atuqatigiigutin iglumi piqutinik imaatun kigutikhautinik umiijautinikluunniit (tingukliqniq B), uumanilu
 • irnilirnirmi.


Tingukliqniq puvipkapaktaa tunguk nakuungiqtiqhugillu nakuujun cells hivitunirmi havauhiqtungitkaangat. Naunaitkutait tingukliqnirmi naunaijualluittun kihimi ilaqaqtaaqtun:

 • Unaguhungnirmik.
 • Nirijumahuaqluirniq.
 • Quriiqtanguqniq uvinikmi iijinilu.
 • Uviningmi aupadjangniq.
 • Ihuqhijumik quqni.
 • Fluutun-ittunik naunaitkutinik.


Ihivriuqniit tingukliqnirni pivaktuq aukkun ihivriuqhinirmi nunallaarni munaqhitkunni. Piqaqtuq aannialaqilaitkutikhamik pingittaami tinguqliqnikkun B-mik Nunavunmiullu akhuuqtaujun ihivriuqlugin kapijauhimavangnikkut qanurinninginni munaqhilu nunallaamingni ublumiutaupkaqlugillu tamaita kapijauhimadjtikhat.

Aallakkut qanuriliurutikkut Nunavunmiut nutqaqtittaaqtaa hiamitiqniq tungukliqnirmik aallaniklu nuliaqnikkut hiamitpaktun aannialaqutin (STIs) ilaqaqtun:

 • Atuqnirnik puunik avuudjutingidjutikhanikluunniit. Puut kinitirutillu akiittut munaqhitkunni aallanilu humiittuni nunallaani Nunavunmi.
 • Ihivriuqhiqattaqpaklutin STI-nun nuliaqtinnatin nutaami piqatimi(ni). Ihivriuqhiqpaklutin ilvin piqatin(titit) nuliaruffi aallamik iliffiungittumik. Ihivriuqtauvaklutin aturaluaqhimaguvin puunik.


Kangiqhittiarumaguvit, takulugu Munaqhitkut unaluunniit www.irespectmyself.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Wende Halonen
Angajukhiq Tuhaqtidjutinun Havakti
Kavamaliqijikkut Havagvia
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca
 

ᐱᕙᓪ ᓕᐊᔪ ᑦ ᑐᓴ ᒐ ᒃ ᓴ ᙳᖅᑎᑕᐅᔪ ᑦ ᐱᔭ ᐅᔪ ᓐ ᓇᖃᑦ ᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃ ᑎᑑᖓᓗᑎᒃ , ᖃᓪ ᓗᓈᑎᑐᑦ , ᐃᓄᐃᓐ ᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪ ᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.
Tuhaqtidjutikkut