Havaktingit

You are here

Nunarjuami Munaqhitkut Ikajuqtiinun Ublua

Saptaipa 16, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Nunarjuami Munaqhitkut Ikajuqtiinun Ublua

Apitilirvia 16, 2021 naunaitkutigijaa una 59-nguqtuq nalliutigijaa Nunarjuami Munaqhitkut Ikayuqtiinun Ublua. Nunavunmi, una ublua quviahuutigijait nunallaani munaqhiliqijini ikajuqtit nakuukpiaktumiklu ikajuutigivagainun munaqhiliqidjutinun aviktuqhimajumi.

Nunavutip nunallaani Munaqhitkunni Ikajuqtiit havaarijait aallatqiit havaktaujakhat unalu ilihaivlutik aanniartailinikkut, aanniaqtailinikkut kangiqhipkaivlutik, aanniarutinit aanniaqtailinikkut ihuaqtumun Inuit itquumagijainun inuuhittiarnikkut, taimaa timigijaq, ihuma, quviagijainun, mihingnautinullu atajunun.

Aanniaqtailinikkut ikajuqtit kangiqhipkaivaktut nakuujumik aanniarutigittailidjutikhanun atuqtakhani ilittuqhailugillu aallatqiinik pidjutauvaktunun ukunani pihimajunun:

  • Nirittiarnirmik.
  • Nulliqinikkut aanniarutigijaujut.
  • Maamaujunun nutaqqanullu aanniaqtailidjutikhanun.
  • Ihumami Aanniaqtailiniq.
  • Qanirmi Aanniaqtailiniq.
  • Angajaarnaqtunik atuqpaktunun iliuttuqhainiq.
  • Qajagidjutikhanun aanniqtailinirmulu pittailinirmun.
  • Aallat aanniaqtailinikkut ihumagijaujut nunallaani.

Nunallaani Munaqhit Ikajuqtiit ikajuqpiakpaktut Nunavunmiutanik piliuqhutik, atuliqpalliavlugit, munarivlugillu itquumajut pihimajut inungnun aanniaqtailidjutikhat havaktaujakhanik hanaqidjutikhaniklu. Ukuat havaktaujakhat atuqpagait Inuit inuudjuhiini aturniqaqtut uuktuqtittugit ilaujumavlutik Nunavunmiutanik inuujaanginni aanniaqtilivlutik inuuhirmingni.

Nunavut Kavamanga quviahuutigijait havakhimmaaqtait aviktuqhimajumi munaqhiliqijini ikajuqtiujunik. Pidjavuhi qujagilugit pigijavun nunallaani munaqhit ikajuqtiit tamainnut havakpiakpagainut talvunga qalagjuarniq COVID-19 nunarjuami aanniarutimun, pihimmaaqtaillu ikajuutikhatik munaqhiliqijinun aviktuqhimajumi.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqijitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca