Havaktingit

You are here

Naunaiqtaujuq Qalagjuarnirmin-19 aannialiqtuq Sallirmi

Saptaipa 29, 2021

Tuhaqtipkaidjutikhaq

Naunaiqtaujuq Qalagjuarnirmin-19 aannialiqtuq Sallirmi

Iqaluit, Nunavut (Apitilirvia 29, 2021) – Dr. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, tuhaqtitijuq ihumagijaujumik aannialaqijuq Qalagjuarnirmik-19 Sallirmi. Aanniaqtut malrunguqtuuk Qalagjuarnirmin-19 Nunavunmi.

“Uumani Apitilirvia 28, inuk Sallirmi ihivriuqhiqtaudjutaa naunaiqtaujuq aannialiqtuq Qalagjuarnirmin-19 mihingnautiqalirami,” uqaqtuq Dr. Patterson. Tamna inuk naamainaqtuq avaliingaqtitauliqturlu. Qaniklihimajut aanniaqtumut naunaijaqtauhimmaarniaqtut. Inuit aktuqtauhimajut uqaudjaujut avalingaaqujaujut imaatut 14ni ubluni kingulirmit aktuqtauhimanirmingnit. Akhuuqhajatka nunaqaqtut Sallirmi kapurhiquplugit, nakuukpiatqijaujuq aanniaqtailitikhaqqut Qalagjuarnirmin-19.”

Kinaliqaak kapurhirhimaitkumik aullaqtun ahinun nunamingnit kinguagut Apitilirvia 21 avalingaaqtliqtukhaujut imaatut 14ni ubluni ubluanit aullarvingmingnit. Kinaliqaak tamangnik kapurhiqhimajuq inminik munarijukhaujuq imaatut 14ni ubluni ubluanit aullarvingmingnit.

Iliharviit nutaqqiqiviitlu tadja angmaumaniaqtun ilihaqhimmajangini.

Pidjutigi[lugu tadja qajangnarniat aktuqtauhimajut amigaittunun inungnut amigaittun igluqatigiiktunun, ilangit inungnut aanniaqtailinikkut maliktakhait Sallirmi munaridjutikhanik hiamitiqtailitikhaniklu aannialaqidjutit. Aturliqtukhat tadjainnaq:

 • Aullaqujaungittut ahinut Sallirmit.
 • Hilami katimapkaijut kigliqaqtut 25nik inungnik.
 • Igluqpaum iluani katimajukhat kigliqarniaqtun 5 inungnik, aallaniklu igluqatigiiktunik ilaujunut.
 • Iluani inungnin katimaviit, ilaujullu angaadjuviit, ulapqimiit, ikaijarviit, makpiraaqarviit, qunngiarviit kikliqaqtuq 25nun inungnun imaaluunniit 25%mun naamadjutaanun, nalliak ikitqijaujumi.
 • Angadjuviit kikliqaqtuq 50nun inungnun imaaluunniit 25%mun naamadjutaanun, nalliak ikitqijaujumi.
 • Iqaijarviit kigliqaqtut atauhiinnarmik iqaijaqtukhamik.
 • Nujaliqijiit uvalu inungmut kivgaqtuidjutikhat umiktut.
 • Naliit inungnun katimavigijauvaktuq pipkailimaittun katimajunik takujaqturnirnik, katimalutik iqaijarlutik aturlutikluunniit.
 • Katimajun haakirvingni kikliqaqtuq 25nun inungnun imaaluunniit 25%mun naamadjutaanun, kitumi ikitqijaujumi. Amigainnikhait 25 qun'ngiaqtut imaalu iligiiktun ulapqiqatigiiktun pilimaittut.
 • Niriviit imaalu laisiqaqtut imirviit upaktailijaujut kihimi aikhiqtaujuinnarnik. Kikliqarluni qulinik (10) inungnik uutaqqijut nangikhutik.
 • Katimalutik uqaudjinikkut katimadjutit kikliqaqtun 10nun inungnun.
 • Min’nguirhirviit angmaumajun kihimi igluqpait umikhimajun.
 • Hivitujumik-munaqtauviit inirnikhanullu igluqpait, pijaaqtun amigainnikhaanun atauhirmik pulaaqtimik atauhirmun najuqhimajumun; ivjarutit atuqtaujukhat tamainnun pulaaqtunun avatquhimajunin ukiuqaqtunin hitamanik; qanitqijaujuinnait ilagijaminik.

Kinaliqaak atuliqtuq Qalagjuarnirmun-19 mihingnautinik uqaudjauyut hivajarlugu COVID-hivajautaa uvani 1-888-975-8601 talvannga 10min ublaami 6mun ubluummaat Qikiqtaani ubluqhiutaani (EST), ilitturipkarlugilluunniit nunallaamingni munarhitkut qilamik hivajautikkut. Munarhiliaqtailutin.

Qalagjuarnirmin-19 kapuutait piinarialgit huli tamainun Nunavunmiunun ukiuqaqtunun 12min avatqumajullu. Hivajaqlugit munarhitkut takujaujumaguvin. Iqaluit Inungnun Aanniaqtailinirmun upautijunun kapuqtuijut haffuminga Pfizermik (ukiuqaqtut 12min 17mun) uvani Pingattiut 9:30 ublaami. 11:30 ublaami. uvanilu 1:15 ubluqitqani. to 4:30 mun. Upautijunun Modernamik (18min avatqumajullu) kapuqtuijut Hivulirmi Tallimiunun 9:30 ublaamin 11:30mun uvanilu 1:15 ubluqitqani 4:30mun.

Tamainun nutaanun kangiqhidjutinun Qalagjuarnirmun-19 Nunavunmi, hamungaulutit: https://www.gov.nu.ca/

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Chris Puglia
Atanngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca