Havaktingit

You are here

Naunaiqtaujuq aannialiqtumik Qalagjuarniq-19 Iqalungni

Saptaipa 13, 2021

Tuhaqtidjutikhaq

Naunaiqtaujuq aannialiqtumik Qalagjuarniq-19 Iqalungni

Iqaluit, Nunavut (Apitilirvia13, 2021) – Dr. Michael Patterson, Nunavutim Atannilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havakti, naunaiqhijuq inungmik aanniarutiqaliqtumik Qalagjuarnirmik-19 Iqalungni.

“Nutaaq aannialqtuq ilitturijaujuq Apitilirvia 12 Iqalungni,” uqaqtuq Dr. Patterson. “Tamna inuk aullaqtuq Iqalungnut Tallimiunmi, Apitilirvia 10 ihivriuqtaujurlu Unaguiqhirvik mihingnautiqalirami.”

Maliqaplugit maliktakhangit, tamna inuk avaliingaliqtuq utiqhimalirami Iqalungnut. Naunaijaidjutikhainnik qaniklihimajainnik aanniaqtumut ihivriuqtauhimmaarniaqtun imaalu qajangnarnia nunaqatigiinut qajangnaittutut ittuq. Imaatut 97 pusantigujut Iqalunmiut avatqumajut 12nik ukiuqaqtun tamainnik kapurhirhimangmata, aallangugakhaittut inungnut aanniaqtailinikkut maliktakhait tadja. Puiguqtailuhi, ivjarutit atuqqujaujut.

Havagviat Munaqhiliqijikkut uqaudjijut aktuqtauhimajuaqhijut Qalagjuarnirnirmun-19 rpidjutiqaqtun umunga nutaamun aannialiqtumun uumani Canadian North flight 5T-101, aullaqtun Ottawamit Apitilirvia 10 1 p.m. Kapurhirhimaittun imaalu atauhiinarmik kapurhirhimajut inullaat ikhivajut ukuani ikhivautaini 10mit talvunga 16mut hivajaqtukhat hivajautaanut 1-888-975-8601 akkungangni 10 a.m. unalu 6 p.m. Qikiqtaani ubluqhiutaagut ihivriuqhiqtaudjutikhamingnik. Kapurhirhimajut inuit hivajaqujaujutlu ihivriuqtaujumagumik. Inuit tamarmik tingmihimajut munarijukhaujut ingmingnik mihingnautiqaliriakhamingnik imaatut 14ni ubluni (talvunga Apitilirvia 24) imaalu kitkut mihingnautiqalirumik avaliingarliqtukhaujut qilamik hivajarlutiklu qalarjuarmirnut hivajautaa ihivriuqtaudjutikhamingnik.

Kapuutit hailijut huli tamainni nunallaani Nunavunmi. Hivajarlugit munaqhitkut naunaiqhijarni kapurhirvikharnik imaaluuniit upautilutit talvunga Iqaluit Inungnut Aanniarvianut havainirmi ubluq tamaat kapuutimik Moderna (ukiuqaqtun18+) umanilu Pingattiunmi taffuminga Pfizer (ukiuqaqtun 12 talvunga 17). Kapurhirniq nakuukpiatqijaujuq aannialiqtailitikhat ilingnik, ilangniklu nunaqatingniklu.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Chris Puglia
Atan'ngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Havagviat Aanniaqtailinirmut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca