Havaktingit

You are here

Malruuk COVID-19 qalagjuarnirmun naunaiqtaujuk Kangiqlinirmi

Iipu 24, 2021

Tuhaqtidjutikhaq

Malruuk COVID-19 qalagjuarnirmun naunaiqtaujuk Kangiqlinirmi

Iqaluit, Nunavut (April 24, 2021) – Dr. Michael Patterson, Nunavutim Atannilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havakti, naunaiqhijuq inungnik aanniarutiqaliqtumik qalagjuarnirmik COVID-19 Kangiqlinirmi. Tamangnik aannialiqtuuk naunaiqtaujuk turrangajuk Iqalungni aannialiqtunut. Inuktpakuak mittuk ippakhaq unnuktumi Kangiqlinirmut taffumani Canadian North Flight 239. Nunavut piqaliqtut atauttimut 41 aanniarutiqaqtunik COVID-19qalagjuarnirmik; 35ngujut Iqalungni, hitamat Kinngarmi imaalu malruungnik Kangiqlinirmi. Tallimat nutaat aannialiqtun imaalu pingahut nakuuhijut Iqalungni, imaalu allangungittut amigaitilangit nunagani Kinngait.

Tamangnik ukuat inuk avaliingaqtitauliqtut naamainaliqhutiklu. Inuit ukuat naunaiqtauhimajuq aktuqtauhimajut inungnik The individuals were identified as close contacts of a COVID-19 qalagjuanrimun aanniaqtumit kinguagut tingmitat aullariiktitlugu Iqalungnit. Ihuaqtumik, tikihaaqtitlugi Kangiqlinirmut, nanigaujuk munaqhitkunit havaktiinit, hivriuqtaujuk imaalu avalingaaqtitauliqtuk,” uqaqtuq Dr. Patterson. “tamna aannialaqidjut hiamitiqtaujuq Iqalungni, kihimik naunaiqtaujhimajuq Kangiqlinirmi. Taimaittumik, qajangnaqpallangittuq nunaqaqtunut Kangiqlinirmi tadja, kihimik inuit tamarmik maliktukhaujut inungnut aanniaqtailinikkut maliktaujarialiit.”

Uqaqtauhimajuq Kavamatkunit Nunavut’im Tuihaqtidjutaanit Hiamitirtnahuqqurnirmik Aanniarunmik ublaaq, tadja atuqtaujukhat inungnut aanniaqtailinikkut maliqtakhat, tamarmik inuit aullaqtut Iqalungnit avalingaqtukhaujut imaatut 14ni ubluni tikiutimingnit nunamingnut. Kinaliqaak ikijut taffumunga Flight 239 Kangiqlinirmi imaaluniit Yellowknife-mi ihumagijaungittut qajangnaittut.

“Nunavunmiut, angitqijaanik hivuanit, akhuuqujatka maliqatiarlugit inungnut aanniaqtailinikkut maliktaujarialiit piliuqtauhimajut. Hapkuat akhuurutaujut ikiglinahuarutikhanik hiamitirninga COVID-19 qalagjuarnirmun avikturnirmi,” uqaqtuq Hivuliqti Joe Savikataaq. “Qujanginnaqhimaittumik, ilingnik muarittiaqtukhaujutit imaalu ikajurnahuarlutit nunallaavut aannialiqtailinahuarutikhanik. Pivaglutit tamainik –ivjarutimik turlutit, uarlugit algakkit, mliqattiarlugit inungmit un'ngahiktilaqarlutit, aihimavaglutit annijakhaitkuvit, imaalu kapurhirlutit. Qajagivaklutit.”

Kinaliqaaq ihumagumi aktuqhimanirmun qalagjuarnirmun COVID-19 hivajaqujaujun uvunga 1-888-975-8601 10min ublaami 6mun unnuliqqan. Qikiqtani Ubluqhiutaani, ilitturipkaqlugilluunniit nunamingni munaqhitkut qilamik, tadjainnaqlu avaliingaaqlutik iglumingni 14nun ubluni. Upaguirlugin munarhitkut.

Nutaat ilitturipkaidjutikhat tunijauniaqtun tuhaumapkaidjutimi Hivulliunmi, April 26, 11mungaqqat. EST.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtitaujuqhanut Titiraqtia Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca

Chris Puglia
Atan'ngujaullaqtuq, Tuhaqtidjutinun
Aanniaqtailinirmun Havagvia
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca