Havaktingit

You are here

Kangiqliniqmi Munaqhiqaqvia ikiqliyuummingniaqtut havaktiit atuliqqat Niqiliqivik 23, 2017

Niqiliqivik 22, 2017

Inungnut Tuhaqtitaurarhaq

Kangiqliniqmi Munaqhiqaqvia ikiqliyuummingniaqtut havaktiit atuliqqat Niqiliqivik 23, 2017

Munaqhiliqiiyitkut ilittugipkagumayait nunaqaqtut Kangiqlinirmi munaqhitkut havaktiit ikiqliyuummingniaqtut ilangganni ublua Pinggattiumi, Niqiliqivik 23, 2017 mi. Havaktut munaqhitkunni ilauniangmatta qilamiugutigiyauvaktunik upalunggaiyainirmun ilihailutik ilaudjutigingmagu Auladjutaa NANOOK. Munaqhitkut ammaumaniaqtuq qilamiugutauyunut takuyauyukhanik qilaminnuat. Hivayaqlugit munaqhitkut uvani 867-645-8300 qilamiungnaqhikpat.

###

Tuhaqtipkainikkut takuyakhaq:

Ron Wassink
Tuhaqtipkainikkut Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca