Havaktingit

You are here

Ivianikkut Mamaktitiniq Uuktuqtukharnik 2017

Saptaipa 27, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Ivianikkut Mamaktitiniq Uuktuqtukharnik 2017

Tamainun maamat ivanik mamaktitihimaaqtun. Uuktugumavit umuunga uuktuutikharnik?

Tamna Ivianikkut Mamaktitiyukharnik Uuktuqtukharnik 2017mi talvuuna Saaluti, Apitilirvik 30, 11mungaqan, tamaini nunalaani Nunavunmi. Katimaqatigilugu nunalaani Kanaitian Hingailiqiyunik Niriuminaqtuni Havaaqharni tautugianganik hunauyut hulilukaaktunik nunalaaptingni.

Ivianikkut mamaktitiyaangat pidjutiqaqtun nakuuyunik ihuaqtumik! Ivianin ituk mamaktitiyaangat nakuutqiyauyuq inuuhinikkut, angikliyumirutikharnik biipiinuat. Ivianikkut mamaktitiyaangat ihuatqiyauyuq akiqangituqlu, ikayuutigivakhunilu munagidjutikharnik tapkuninga huiqnagiyuktunik biipiinuat, aanniarutingnik, kidjautininiklu. Talvanga inuuhirviani siksinik tatqikhiutinik, biipiinuat mamaktukhat ivianirmi itunik ihiqaqtaulunilu taimaitunik Baby Ddropsnik™.

###

Tuhaqtitauyukhaq Hivayaqlugu:

Nadine Purdy
Ikayuktiuyuq Atanguyaq Tuhaqtitiliqiyunik
Havagviat Munaqhiliqiyitkut
867-975-5712
npurdy@gov.nu.ca