Havaktingit

You are here

Itqaumadjuti: Purriqhiquijut Imarmik – Igloolikmi, Tikirarjuami Mittimatalikmilu

Niqiliqivik 10, 2019

Kavamatkunnin Aanniaqtailinikkun Tuhaqtitaujukhaq

Itqaumadjuti: Purriqhiquijut Imarmik – Igloolikmi, Tikirarjuami Mittimatalikmilu


Aanniaqtailinikkut Havagvia itqaumaqujait tamaita, Igloolikmiut, Tikirarjuamiut, Mittimatalingmiullu, pirriqhiquplugin imarnik niuqqaqtautinnagin tukliinnun tuhaumapkainirnun.

Una qajagijumanikkut pidjuti talvannga ihurhingmat imaq.

Talvani pirriqhiquidjutimi, tamaita imait niuqqaqtaujukhat pirriqhiqtaujukhat purriliqpiaqlutik imaatun ikinikhaanun atauhirmi qaivviutaani takijuup ubluqhiutimi. Pijukhaq tamaita imait purriqhiqtaujukhat hapkunani
aturutini:

  • imiqtakhanik;
  • maamautikhaliurnahuaruffi;
  • juusiliurnahuaruffi hikuliurnahuaruffilu;
  • uaqhinahualiqqatta ahianik nauhimajuniklu;
  • iganahuaruvit; imaaluunniit
  • kigutigikhaliruvin.

Imaq purriqhiqtaaqtuq qattami tiiliurutimiluunniit ingnirvingmi alrujaqtuqtumiluunniit uunnakhiivikmi piqangittumik inminik-qamitautimik. Purriqhiquiyun imarmik taapkunungainnaqnun aturutikhainnut titiraqhimayunun qulaani.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:
Wende Halonen
Angajukhiq Tuhaqtidjutinun Havakti
Kavamaliqijikkut Havagvia
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtakhat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.
Tuhaqtipkaijiit