Havaktingit

You are here

Iliharvingni Qalagjuarniq-19 kapurhirvikhait ukiuqaqtunun 12- talvunga 17

Niqiliqivik 31, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Iliharvingni Qalagjuarniq-19 kapurhirvikhait ukiuqaqtunun 12- talvunga 17

Havagviat Munaqhiliqijikkut havaqatigilugit Havagviat Ilinniaqtuiqijikkut iliharviinni Qalagjuarniq-19 kapurhirvikhait ilangini Nunavunmi iliharviinni aullaqtirnialiqtun Apitilirvia 1.

Havaqatigiiktut munaqhit aullarniaqtun nunallaanut kapurhirvikahanik ilihaqtunut ukiuqaqtunut 12mit 17mut. Kapuutikhaq pitqujaulimaittuq kihimi nakuukpiatqijaujuq aanniaqtailitikhat ilingnut, imaalu nunagijarnut hivuranaqpiaktumit Qalagjuarniq-19 aannialaqidjunmit imaalu aanniarvingmungaqtailitikharnik.

Amigaitqijaujut kapurhirvihait aullaniaqtun iliharnaqtittugu ubluani, ilaungittuq qitiqqurnaqtitlugu.

Kapuqhirvikhait Naunaitkutait:

  Iqaluit  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 9 Nunavunmi Inirnirit Ilihaaqpaalirviit Iqaluit Campus – 1mit 4mut.
1 Apitilirvia 13 talvunga 17 Aqsarniit Akulliinni Iliharviat/ Inuksuk HS
  Kimmirut  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 1 talvunga 3 Qaqqalik Iliharvik
  Arviat  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 15 talvunga 16

Qitiqliq Akuliit Iliharvik
John Arn Angajukhiit Iliharvik
 
  Qamanittuaq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 10 talvunga 13 Jonah Amitnaaq Angajukhiit Iliharvik
  Iqaluktuuttiaq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 1 talvunga 3 Kiilinik Angajukhiit Iliharvik
  Salliq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 3 Sakku Iliharvik
  Uqhuqtuuq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 7 talvunga 8 Qiqirtaq Angajukhiit Iliharvik
  Kinngait  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 14 - 15 Peter Pitseolak Angajukhiit Iliharvik
  Kugluktuk  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 1 talvunga 3 Kugluktuk Angajukhiit Iliharvik
  Taloyoak  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 7 talvunga 8 Netsilik Iliharvik
  Qikiqtarjuaq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 1 Inuksuit Iliharvik
  Mittimatalik  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 8 talvunga 9 Nasivvik Angajukhiit Iliharvik
  Sanirajak  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 7 Arnaqjuaq Iliharvik
  Igloolik  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 13 talvunga 14 Sivuniit Middle Iliharvik /Iglulik HS
  Naujaat  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 10 talvunga 13 Tuugaalik Angajukhiit Iliharvik
  Sanikiluaq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 2 talvunga 3 Paatsaali Angajukhiit Iliharvik
  Kugaaruk  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 14 - 15 Arviligruaq Ilinniarvik
  Kangiqliniq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 20 Maani U. Iliharvik
  Tikirarjuaq  
Kapuut # Ublua Najugaa
1 Apitilirvia 15 Inuglak Iliharvik

Iliturittiarumaguvin piniaqhimajunik kapurhirvikhanginik talvungaulutit https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigikhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqijitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca