Havaktingit

You are here

Ilait Nunavunmi nunallaat atuqniaqtut napaaqtuqaqnigup ihigianganik

Niqiliqivik 17, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Ilait Nunavunmi nunallaat atuqniaqtut napaaqtuqaqnigup ihigianganik


Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun. Inuit uqaudjauyut pilutik qayangnautaanun.

Qanuginiatigut aktilaanga ihigiap, ilait inuit uumaluktut uvalu puvakluktut, iningnigit uvalu inulgamiit qayagiyauluaqtut nagligaaqlutik aaniaqnikkut hulaqiniaqtut. Ilvit hulaqigivin ihigiamin, uvaluuniin ihigiaqpalaaqqat, itiqhimainaqtughaugaluuyutit ukuat igalaatlu umikhimalugit, anuqhiqviitlut qamilugit. Aniigiaqaguvin, kikliqaqlugu iqaiyangnikkut hulidjutit.

Tautukhimalugit mihingnautit imatun aniqniqluktutut, aningniqliqluni, hukatutut ililuni hatqat uvalu niaquqliqniq. Ihigiaq iagingnaituq iikni, qingaqmi uvalu igiami. Quviahugungnaiguvin munagilimaiqlugit ihuiguhuutit ilingnik, munaqhiliaqlutit.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:
Ron Wassink
Tuhaqtitiliqiyi Ayuittiagiikhimayuq
Timinga Munarhiliqiyikkut
(867) 975-5710
rwassink@gov.nu.ca