Havaktingit

You are here

Ihumagijaujuq aannialaqijuq COVID-19 qalagjuarnirmin Arviani

Saptaipa 17, 2021

Tuhaqtipkaidjutikhaq

Ihumagijaujuq aannialaqijuq COVID-19 qalagjuarnirmin Arviani

Arviat, Nunavut (Saptaiba 17, 2021) – Dr. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, tuhaqtitijuq ihumagijaujumik aannialaqijuq Qalagjuarniq-19 qalagjuarnirmik Arviani.

“Nutaaq aannialaqidjuti naunaiqtaujuq Saptaiba 16mi taimaa ilihaqtukkut-ikiuqaqtuq inuk nunallaamin ihivriuqtauhimajuq aannialiqtukkut uumani IDNOW qilamik ihivriurutimi. Tukliq naunaijaqtaujukhaq tujuqtaujuq qaujiharvingmun Kangiqlinirmi ilitturiqpiarnikkut ihivriurutikhanik, ukuallu naunaitkutit niriuktaujuq uvattiagu ublumi,” uqaqtuq Dr. Patterson. Iliharviit Arviani umikhimajun ublumi havaktilluta naunaijariami qajangnarutinganun. Una COVID-kut aannialaqutiqaqtuq inuk ilaillu piqangittun qangannuaq aullaarnirnik, una naunaitkutaujuq pijuq tuklikkut aktuqtauniq. Hakugiktumik naunaitkutiqaqtuq qaujiharvik ilitturiniaqtuq una aallalaqihimajuq itquumajuq aannialiqtuq. Uumuuna, angiklijuummiqtiliqtavun inungnut aanniaqtailinirmut kiklikhat nunallaami.”

Aullaarniit talvunga talvanngaluunniit Arviami pitqujaungittun tadja. Kitkullu aullaarhimajun Arvianin talvani qaangiqhimajumiluunniit Saptaiba 6, tamainniklu kapurhiqtauhimangittuq, avaliingaqtiqtukhaujun 14nun ublunun talvannga aullaaqhimadjutimingnin Arvianin. Piqaliruvin naunaitkutitnik, hivajadjavain Nunavutip COVID-19 qalagjuarnikkut hivajautaa uvani 1-888-975-8601.

Atuliqtun tadjainnaq ivjarutit atuqtaujukhat Arviani tamainni iluani katimavigijauvaktuni igluqpainni hilamilu ahiqpaniilimaitpat. Taimaalu:

  • Hilami katimajut kikliqaqtut 50nik inungnik.
  • Ilgumi katimajun iglugijaujuni ikiklijuummiqtiqtaujun qulinun (10) inungnun, ilaujullu iglumiutaujun.
  • Iluani inungnin katimaviit, ilaujullu angaadjuviit, ulapqimiit, ikaijarviit, makpiraaqarviit, qunngiariaqtuqviit naluujarviillu, kikliqaqtuq 25nun inungnun imaaluunniit 50%mun naamadjutaanun, kitumi ikitqijaujumi.
  • Naliit inungnun katimavigijauvaktuq pipkailimaittun katimajunik takujaqturnirnik, katimalutik iqaijarlutik aturlutikluunniit.
  • Katimajun haakirvingni kikliqaqtuq 50nun inungnun imaaluunniit 50%mun naamadjutaanun, kitumi ikitqijaujumi. Iligiikhutik ulapqilimaiqtun.
  • Niriviit laisiqaqtullu imirviit kikliqaqtun 25%mun naamadjutaanun.
  • Katimalutik uqaudjinikkut katimadjutit kikliqaqtun 10nun inungnun.
  • Min’nguirhirviit angmaumajun kihimi igluqpait umikhimajun.
  • Iliharviit nuunialiqtait iliharnikkut iliharutikhat atauttikkuurlugin iliharvingni ungahiktukkullu iliharnirnik.
  • Hivitujumik-munaqtauviit inirnikhanullu igluqpait, pijaaqtun amigainnikhaanun malruungnik pulaaqtinik atauhirmun najuqhimajumun; ivjarutit atuqtaujukhat tamainnun pulaaqtunun avatquhimajunin ukiuqaqtunin hitamanik; qanitqijaujuinnait ilagijaminik.

Kinaliqaak piliqtuq naunaitkutinik COVID-19 qalagjuarnikkut unniutijaujuq hivaqlugu una COVID-hivajauti uvani 1-888-975-8601 talvannga 10min ublaami uvunga 6mun unnuliqqat ihuarhaijaami ihivriuqhiqtauvikhamik ilitturipkarlugilluunnit nunallaamingni munarhitkut tadjainnaq. Upautihuirlutin munarhitkunnun, tadjainnaqlu avaliingaaqtiqtirlutin aihimavingni 14nun ublunun.

Kapuutit hailijut huli tamainni nunallaani Nunavunmi. Hivajarlugit munaqhitkut naunaiqhijarni kapurhirvikharnik upautilutilluunniit talvunga Iqaluit Inungnut Munarhiliarvianut ubluq tamaat havainirmi ukununga Moderna (ukiuqaqtun18+) umanilu Pingattiunmi taffuminga Pfizer (ukiuqaqtun 12 talvunga 17). Kapurhirniit nakuutqijaujun aannialaqittailinikkut ilingnik, ilangnik nunaqatingniklu.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Chris Puglia
Atan'ngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Havagviat Aanniaqtailinirmut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca