Havaktingit

You are here

GN-kut ilitturipkaqtitaa Nunavutip Apqutikhaa: Inuuniq pitillugu COVID-19 Qalagjuarniq

Niqiliqivik 03, 2021

Tuhaqtidjutikhaq

GN-kut ilitturipkaqtitaa Nunavutip Apqutikhaa: Inuuniq pitillugu COVID-19 Qalagjuarniq

Iqaluit, Nunavut (Niqiliqivik 3, 2021) – Ublumi, Nunavut Kavamanga ilitturipkaqtitaa Nunavut’s Apqutikhaa: Inuuniq pitillugu COVID-19 Qalagjuarniq. Una titiraq ikajurniaqtaa Nunavut nuutiqtillugu uumannga nunarjuami-aannialaqidjutimi kiudjutimin, uvunga hivituniqaqtumun kiudjutimi malikhautijaami COVID-19 Qalagjuarnikkut taimaatun kapuutimin-pilarhuularutikkut aannialaqutimik.

“Hunanik ilihimaliqtugun talvannga aullaqtirnianin nunarjuami-aanialaqidjutimin, ilaujullu kiudjutivun ihivriurutikkullu angumadjutivun, ukunanilu hailihimanirni qajangnaittuni nakuujunilu kapuutini, tajda pipkaqtitaatigun apluqluta hivumun ihuarhailutalu qanuqtun COVID-19 Qalagjuarniq munarijaujuq nunaptikni,” uqaqtuq Dr. Michael Patterson, Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti. Taimaa ilangit qajangnarniit aulahimmaaqtillugin, kiklikhaqaqpiahuiqtugun qanuriliurutikhaptikni ihumaliurutikhaptiknilu Nunavunmiut naammagianginni.”

Nunavutip Apqutikhaa: Inuuniq pitillugu COVID-19 Qalagjuarniq hivulliuqtauniaqtuq ukunannga:

  • nunallaani kapuutikkut piniinni;
  • qanurinnia COVID-19 Qalagjuarnirmi Nunavunmi;
  • qanurinnia kapuutikkut amigaitilaanginni uumanilu COVID-19 Qalagjuarnikkut aannialaqihimajuni hanialiriiktuni nunagijaujuni;
  • nunapta ihivriuqhinikku kiutjutikkullu kiudjutikkut angumadjutaa; uvanilu
  • nuinirnia uvani, imaalu kapuutikkut nakuuninginni uvani; aallanguqtiqhimajuni ihumaaluutaujuni.

Talvuuna Nunavunmiutat qujaginnaq ukiuqaqtuni piviqarumik kapurhiqtaulutik, ilangit inungnut aanniaqtailinikkut maliktakhat aulahimmaarniaqtun qajangnaidjutikhakkut nunallaaptikni. Nunavutip Apqutikhaa naunaijaqtaa ikinikhakkut inungnut aanniaqtailinikkut maliktakhat pihimajaujukhat munarinikkut tahamaniittuni qajangnarutini, naunaijaqlutin inungnut aanniaqtailinikkut maliktakhat maliklugin pingahun ilikkuuqtut, nunallaamun-pidjutiqaqtunik kapuutikkut pidjutainnik, naunaijaqlugillu qanuqtun uqariijariami hivunikhamik aanialaqidjutimi-hiamitirniinni.

“Taimaatun Nunavut havaktillugu talvunga qakugu COVID-19 Qalagjuarnikkut inungnun aanniaqtailinikkut amigarutiit taimaaqqata, taapkuat hulidjutait tamainni Nunavunmiunni ihumaliurutauniaqtuq nakuujumik inirutikhaptiknik,” uqaqtuq Hivuliqt Joe Savikataaq. “Tamaita inuit ihumaliuqtukhat ikajuutikhaujunik ilaptiknik, ilannaptiknik nunallaaptikniklu nammagutikhainni. Kapuqhiqtaulutik, maliklugin inungnut aanniaqtailinikkut maliktakhat aihimalutillu aannialirutin.”

Ilitturipkaidjutikhanun uvani Nunavutip Apqutikhaani takulugu: https://www.gov.nu.ca/in/munarhiliqiyikkut/information/nunavutip-apqutikhaa

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtidjutikhanut Titiraqti Hivuliqti Savikataaq-mun
867 975-5059
cmacleod@gov.nu.ca

Chris Puglia
Atanngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca