Havaktingit

You are here

Burriqhiquijut Imarmik – Mittimatalingmi

Immaktirvia 13, 2019

Inungnun Aanniarutimik Tuhaqtitaujukhaq

Burriqhiquijut Imarmik – Mittimatalingmi

Munaqhiliqijiit tuhaqtitijut burriqhirlugu imaq tuhaqtitjut hapkununga Haamlatkunun Mittimatalingmi.

Una mihingnautikhaq atuqujaujuq taima imarlulirman (imarluk) piqalingman.

Atuqtilugu burriqtitlugu imaq tamaita niuqaqtaujukhat purriqtitpiarlugit hivituninganik atauhirmi minutsimik.

Ihuaqtuq tamaat imaq burriqhirlugu hapkununga atugahanun:

  • imiqtakhanik;
  • maamautiliurnahuaruffi;
  • juusiliurnahuaruffi hikulirnahuaruffilu;
  • uaqhinahualiqqatta ahianik nauhimajuniklu;
  • igaajutiginahuarungni; imaaluunniit
  • kiguutigikharnahuaruvit.

Imaq burriinnariaqaqtuq qattarmi tiiliutmiluunniit irnirvingmi alrujaqtuqtumiluunniit purriqhiilutik inminik qammittaatungittumut.

Burriqhiriaqangittuq imaq qujaginnaq aalanun atuqtaujukhanun kihimi titiraqhimajunut qulaani.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Wende Halonen
An’ngajukhiq Tuhaqtipkainikkutk Havaktia
Kavamaliqiiyitkut
(867) 975-6048
WHalonen@gov.nu.ca