Havaktingit

You are here

Bugiqhiquiyut Imangmik – Kangiqlinirmi

Immaktirvia 07, 2018

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitauyukhaq

Bugiqhiquiyut Imangmik – Kangiqlinirmi

Munaqhiliqiyiit tuhaqtitiyut bugiqhiqlugu imaq tuhaqtitjut hapkununga Haamlatkunun Kangiqlinirmi.

Una mihingnautikhaq atuquyauyuq taima imarluqalikman (imarluk) piqalikman.

Atuqtilugu bugiqhiqnikkut imaq tamaita imiqtaqtauyut piyukhat pugiqhiqpiaqlugit akitlaaghaa attauhiqmik tamaat minutsmik.

Ihuaqtuq tamaat imaq bugiqhiqlugu hapkununga atugahanun:

  • imiktakhanik;
  • maamautiliugakhanut;
  • juusiliurutikhanut hikukhanullu;
  • uarutikhanut hiingnaqtunut hiingnaittunullu nauhimayunut;
  • iganahuaguvit; imaaluunniit
  • kigutigikhinahuaguvit.

Imaq bugiinnariaqaqtuq qatakmi tiiliugutimiluunniit irniqvingmi alruyaqtuqtumiluunniit pugiqhiilutik qamitigiaqaqtuqanggittumik atuqlutik.

Bugihigiaqangituq imaq quyaginaq aalanin atuqtauyukhanun kihimi titiraqhimayut qulaani.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Nadine Purdy
Tuhaqtakhanun Atannguyaq
Munarhiliqiyitkut
867-975-5712
npurdy@gov.nu.ca