Havaktingit

You are here

Amigaiyumiliqtun COVID-19 Qalagjuarniq aanniarutiqaliqtun Manitobami ayungnautiqarniagurnaqhiyaat Kivallirmi Taaktiliaqnikkut tingmiyukharnik

Aktuupa 31, 2020

Amigaiyumiliqtun COVID-19 Qalagjuarniq aanniarutiqaliqtun Manitobami ayungnautiqarniagurnaqhiyaat Kivallirmi Taaktiliaqnikkut tingmiyukharnik

 

Havagviat Aanniaqtailinikkut uqarviginialiqtaat Kivallirmi taaktiliarniaqtunik tingminiaqtunik naunaiqyumiqtitiyaanganik taaktiliqiniaqtainik tingmidjutiginiaqtainik.

Amigairyumilirmanik aanniarutiqaliqtunik COVID-19 Qalagjuarniq Manitobami nutqaqtilarniaqtait nunami avikturvingmi ikikliyumiqulugit taaktiliqiniaqtun tingmiyukharnik, taima ayungnautiqarniaqtun ilanganik taaktiliqiniaqtun tingmiyukharnik Winnipegmun.

Kiudjutingnikkut, munarhitkut havaktiit ihivriuffaarniaqtait tamaita taaktiliqiniaqtun tingmiyukharnik Hivraaniaqtun Kivallirmin. Aanniaqtun tingmiyukhat ilitugipkaktauniaqtun munarhitkunin nunalaani talvuuna taaktiliqiniaqtun tingmiyukharnik.

Apiqutiqaguvit talvuuna tingmidjutikharnik taaktiliqiniatigun hivayarlugit munarhitkut nunalaani. Ilitugipkaklugit ihumagiyanganik munarhitkunun nunalaani talvaungitunun Kivallirmi Inuit Ikayukhimaaqtiuyunun.

 

Tuhaqtitaujukhanun Uqarvigihakhaq:

Chris Puglia    
Atanngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca