Havaktingit

You are here

Minstauyut Katimayiit

 

Minstauyut Katimayiit Atan’nguyat Katimayiillu, angayukhiuyut ihumaliuqtit kavamatkuni ukuangublutik, Hivulliuqti, saivauyullu maligaliuqtit, tamaita niruaqtauhimayut Maligaliuqtinit,

 

Ministauyut