Havaktingit

You are here

Uuktuutikhat piinnarialgit umunga Ajuqhaqtitauhimajunun Ikajuutikhat Manikhat

Nuvaipa 29, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Uuktuutikhat piinnarialgit umunga Ajuqhaqtitauhimajunun Ikajuutikhat Manikhat

Maligaliqijitkut, talvuuna Ajuqhaqtitauhimajunun Ikajuutikhat Manikhat, piliqtait uuktuutikhat umunga ajuqhaqtitauhimajunun ikajuutikhat manikhat inungnit, havagvingnin havagvirjuanillu.

Pigiaqaqtutin maniktarvikharnik taima tukhiqhimajan havaakhat aituutiqagumik imaa:

  • ajuiqhautikharnik havaktauhimajut hivunirmi ikajugianganik tunigiaqaqtutin talvuuna pidjutikharnik ihumagijauhimajut ihuinaaqtauvakhimajunik ajungnautiqaqtunik;
  • ikajuutikharnik ikajugianganik aaniqtauvakhimajut talvuuna ajungnautingnik kiudjutikhat, upautiffaaqtukharnik ikajuutautikharnik, naunaitkutikharnik upaktauffaaqtukharniklu; unaluuniit
  • nunalaani ilitugipkaktukhat pidjutikhangit munagijakhainiklu aanniqtauvakhimajunik, pigiaqaqtunik ikajuutikharnik, ihuinaaqtuliqijunik maligaliqijut unalu havaktakharniklu, unalu kituliqaak hanaqidjutikharnik aulahimajut talvuuna aanniqtauvakhimajunik ihuinaaqtauvakhimajunik.

Aallat havaaqhangit tukhiqtauhimajut aulajut talvuuna aaniqtauvakhimajunik ikajuutikharnik ihumagijaujukhallu.

Uuktuqtukharnik titiqarni unalu tukhidjutikhangitlu titiragianganik malikhautikharnik, hivajarlugu titiqqivigiluguluuniin Dephin Mutema, Ihuinaaqtauvakhimayunik Ikajuutikharnik Tutqikhaiji uvani 867-975-6373 unaluuniin dmutema@gov.nu.ca.

Umikvikhaa uuktuutikhanun una 5 p.m. Ubluqtuhivia 19, 2022.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Isabelle Gingras
Atugakhanut Tuhagakhanullu Naunaijaiji
Maligaliqijitkut
867-975-6324
IGingras@GOV.NU.CA