Havaktingit

You are here

Iqaluit Maligaliqiyitkut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukharnik

Saptaipa 27, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Iqaluit Maligaliqiyitkut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukharnik


Kangiqhihimavit ajuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, maligaliqidjutikhanut ukunungalu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun? Piumavit ikayurumanikkut pimmarluktauhimayunun ihuinaaqhimayununlu? Iqaluit Maligaliqiyitkut Katimayiit qiniqhimaaqtun pingahunik nunalaani ilauyukharnik - malruyunik iningnikharnik atauhiuyuqlu iningnimik.

Apikhuiyit katimayiit Nunavunmi atuqpaktut nunallaami atuqpaktainnik atuqlugit ikayuutikhainnik ayukhaqtitauyut havaqatigiplugit ayukhaqtittiutlu ihuinaaqhutiklu.

Katimayiuyut ikayuqtiuyut havaakhaq, katimaniqmut manikhaqpakniaqtuqlu. Ayuiqhautikharnik tuniyauniaqtun.

Ilauyumaguvit, tuyuklugu havaarivaktangnut naunaitkutaanik ihuinaarutinullu naunaitkutikhamik uumunga Christine Aye, Iqaluktuuttiami Nunallaami Maligaliqinirmut Ikayuqti, talvani lkowalchuk@gov.nu.ca. Uqarvikhahi naunaiqhittiarumaguvit, hivayaqlugit 867-975-6362.

Umikvighaa tuyuriami una Tallimiut, Tattiarnaqtuq 26, 2018.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matilda Madekufamba
Atugakhanut Tuhagakhanullu Naunaiyaiyi
Maligaliqiyitkut Havagvik
867-975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca