Havaktingit

You are here

Ihuaqhaidjutikhanut Maligaliqidjutinut Havainiq

Nuvaipa 18, 2015

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq 

Ihuaqhaidjutikhanut Maligaliqidjutinut Havainiq 

Ihuaqhaidjutikhanut Maligaliqidjutinut Havainiq talvani Tarium Hikutirvia 15-22, 2015. Uumani ukiungani pidjutigiyaa una Ihuaqtut Hivunighaliurutikhat. 

Ihuaqhaidjutikhat maligalidjutikhanut ilaupqaqtait ayukhaqhimayut, ihuinaaqpaktut, Inirniqhaat nunallaamiutallu ayukhautigivagait ihuinaarutauvaktunut havaqatigiiklutik ihuaqhaidjutikhanut ayukhautigivagainut ihuaqtumiklu nuatqatigiigutikhanut ikayuqatigiiklutik. 

Nunavunmi, nunallaami maligaliqinikkut ayuittiaqhimayut, inungnik ikayuqtit havaktiuyut, katimayiit havaqatigiiliqtut havaqatigivlugit Paliihimat inuit apiqhurvikyuamungaunnaittumik. Havaqatigivagaillu Public Prosecution Service of Canada-kut inuit itiktauvungaunaittumik. 

Ihuaqhaidjutikhanut Maligaliqidjutinut Havainiqmut hulilukaarutikhat piniaqtait Nunavunmi. Nunavunmiut uqaqvigitquyait nunamingni maligaliqidjutinut ikayuqtiuyunut naunaitkutikhanut nunallaami hulilukaarutikhainut. 

### 

Tuhaqtidjutinut Uqaqvikhaq: 

Barbara Ann Tierney
Atugakhanut Tuhagakhanullu Naunaiyaiyi 
Maligaliqinikkut 
867-975-6335
btierney@gov.nu.ca