Havaktingit

You are here

Amigakhuutiqaqqan Munagiyukhanik Atuqtauyukhanik GN-kut Umikhimatillugit Haalitaignaqhikpan

Tissaipa 19, 2019

Inungnun Tuhaqtitaudjut

Amigakhuutiqaqqan Munagiyukhanik Atuqtauyukhanik GN-kut Umikhimatillugit Haalitaignaqhikpan

Maligaliqiyitkut tuhaqtittiyumayut inunun taffuminga malikhautikharnik iliugaqtauhimayuq Amigakhuutiqaqqan Munagiyukhanik Atuqtauyukhanik (EPO) piumaqtaukpata umikhimatillugit GN-kut Ubluirvianin 24, 2019 Ubluqtuhirnirmut Aullaqtirvianun 1, 2020 ilautitihimaarniq.

Inuit piumayut EPO-mik ukunani ublut hivayaquyauyut 1-844-534-1038 uqarvigilu Nunallaani Maligaliqinikkut Havaktia hivayarluginluuniin Palihimat (RCMP) ikayuqtaugiangani.

Apikuutikaruvit, hivayarlugin Maligaliqiyitkut nampaa ataanittuq.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyakhaq:

Karlee Kendall
Atugakhanut Tuhagakhanullu Naunaijaiji
Maligaliqiyitkut
867-975-6174
kkendall@gov.nu.ca