Havaktingit

You are here

Aangayaarnaqtuq Ujarangnaqtut Higaarluk angiqtauhimaittut huli atugtaujangini tatja Nunavunmi

Immaktirvia 26, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Aangayaarnaqtuq Ujarangnaqtut Higaarluk angiqtauhimaittut huli atugtaujangini tatja Nunavunmi

Maligaliqiyitkut ilituripkaiyumayut Nunavumiunun pitjutigiyaanik Nunavunmi Maligaliurjuarvik atuliqtainiatigut Maligakhamut 7, Aangayaarnaqtunik Maligaq, una maligaq atuqtaungittuq huli kihiani Tattiarnaqhilirvia 17, 2018, Kanatami Kavamangit Aangayaarnaqtunik Ujarangnaqtut Maligaq (C-45) aulaqtitauhunguyuq atuliqtauhungyurlu.

Tatjakaphuk, huli ihuinaarutaullayuq niuviriangani ujarangnaqtunik higaarlungnik, niuvrutigiyaamillu, pihimattarniq, aturiami, nauttiiyaminluuniit nauttianik iglumingni ujarangnaqtunik aangayaarnaqtunik Nunavunmi. Taimailiuruvit, pidjutittaaqtuq ihuinaarutikkut akiligakhanik, akhuraaluk akiliqtakhaq, ulapiqutauniaqtut ihuinnaqnikkut naunaitkutinik.

Taimatuaq, inuk piqarumi kanatamit pitquyauhimagumik munaqhitkunnit naunaitkutat ujarangnaqtunik aangayaarnaqtut, pihimapqarlugu atuqlugulu kigliqaqtunik higaarluit aangayaarnaqtut havautigiyangini piplugit.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matilda Madekufamba
Atugakhanut Tuhagakhanullu Naunaiyaiyi
Maligaliqiyitkut Havagvik
867-975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca