Havaktingit

You are here

Tarium Hikutirvia 21 Nunavut Kavamanga niuvaaviit akiliqtakhangit nutaanguqtirniq

Nuvaipa 22, 2019

Tarium Hikutirvia 21 Nunavut Kavamanga niuvaaviit akiliqtakhangit nutaanguqtirniq

Nunavut Kavamanga (GN) havakhimmaaqtut piyaangini niuvaaviit aturumablutik mikiumik kinguvaktihimayunin akikhanik. Maniliqidjutaitivut auladjutiliqtut, hivumuuqhimmaangginnaktugut akikhanik.

Niuvaaviit aulahimaaqtukhauyut tunihitquyauyut akiliktakhangit hanaqiyauyaangat. Tunihitquyauyut akiliktakhangit hivayarlugu ihuatqianun havakvingnun naunairiami qanuq akiliktakhangit piniaqtun qaritauyakkut titiqqilviagut tuniyakturluguluuniin upautiluni. 

Akiliktakhangit tunyuqtauyut qaritauyakkut titiqqilviagut tapkuningani ubluni aulaninganun tapkuninga GN-kut qaritauyaliqinirnut qamitauniq Tarium Hikutirvia 2 tadja pilimaitut. Niuvaaviit naunaiffaqtukhat tapkununga atauhillat havagvingit naunaiyaami naunaitkunmik akiliktakhanginnit.

Akiliktakhangit tuyuqtauhimayut qaritauyakkut titiqqilviagut hamunga Tarium Hikutirvia 1 umunga Tarium Hikutirvia 17, hapkua akiliktakhangit tuniyauffaqtauniaqtun ihuatqianun havakvingnun.                        

Niuvaaviinun piqaqtut iliinaqtunik akikhanik, akikhat iliuraqtauniaqtun maniqarvingnun naunaiqhimaniaqaqturlu manikhat pihimayut GN-kunni.               

Kihiani, niuvaaviit tuniyaunahuangittut naunaiqhimavaktut qaritauyakkut iliinaqtunik akikhanik naunaiyaut naunairutiqarniaqtuq hunava akikhaq.           

Naunairutikhanik iliinaqtunik akikhanik ilihariikhimayut timigiyarni hivayarlugin Maniliqiyitkut nallianni nampait:

867-975-5820 (Ilinniaqtuliqiyitkut Havaktuliqiyitkutlu).
867-975-6884 (Pivalliayuliqiyitkut Ingilrajuliqijitkullu Maligaliqiyitkutlu).
867-975-5854 (Maniliqiyitkut Munaqhiliqiyitkutlu).
867-975-6891 (Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut, Pitquhiliqiyitkut Avatiliqiyitkutlu).
867-975-6867 (Inuliriyitkut, Maligaliurvik Kavamaliqiyitkutlu).
867-975-6877 (tamainnun aallanun ilauyut pidjutiqaqtut  amihuyunut havagviit).

Una havauhiq atulualarniaqtuq atuqtauniaqtut tuhaqtitautinagit.