Havaktingit

You are here

Taangaliqinirmut maligaqaqtut Nunavunmi

Maassi 10, 2020

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

Taangaliqinirmut maligaqaqtut Nunavunmi

Havagviat Kiinaujaliqijikkut puiguqungittait Nunavummiut hapkuat tanngaliqinirmut maliktakhat aallangatqijariiktut nunallaatigut. Nunavunmi, nunallaat naunaiqtauvaktut atani pingahut tanngaliqinirmut maliqqajakhainik: tannganik atulimaittut pittailijaujut, maligaqaqtut amigaitilaakhainik uvaluuniit kigliqanngittut amigaitilakhainik aquiqturumagumik.
Pittailijaujut tukiqaqtuq taimaatut niuqqarumagumik, pihimajumagumik, niuvvirumagumik, niuvviktitijumagumik uvaluuniit tikipkaijumagumik tannganik pittailijaujut. Hpkuat nunallaat pittailijaujut: Arviat, Salliq, Uqhuqtuuq, Kugaaruk, Pangniqtuuq, Sanikiluarlu.

Maligaqaqtut tukiqaqtuq imatut tapkuat Tanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajingit (AEC) munaqhivaktut ajuiqhaudjiplutik tanngatigut qaujimajakhainik imatullu munariplugit qaffiutilanginik niuvviktakhainik, niuvrutikhainiklu tikipkaijukhat taannganik nunamingni. Hapkuat nunallaat maliqajakhaqaqtut: Ikpiarjuk;Qamanittuaq; Kinngait; ıgluligaarjuk; Kangiqtugaapik; Sanirajak; Iglulik; Kimmirut; Mittimatalik; Qikiqtarjuaq; Qausuittuq; Tikirarjuarmillu.

Maligaqangitut tukiqaqtuq imatuttahapkuanginnait maliktakhat pidjutiqaqtut tikipkainirmut, niuvvirnirmut niuqarnirmullu tannganik havaktauhimajut ataani umani Nunavutim Taangaliqinikkut Maligaq atuqtaujukhat. Hapkuat nunallaat maligaqangitut: Qamanittuaq; Iqaluktuuttiaq; Ausuittuq; Iqaluit; Kangiqliniq; Taloyoamillu.

Kangiqhittiarumaguvit talvuuna maligaqaqtukkut maliruagakhanik nunangni uvaluuniit Tanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajingit (AEC) uqarvigikharnik naunaitkutikhanik, hivajarlugu l 867-975-6816 takuluguluuniit http://bit.ly/NULC-Regulations-IKW.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Weichien Chan
Atan’ngujaq, Tuhaqtipkaijiinni
Kiinaujaliqijitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca