Havaktingit

You are here

Nunalaani katimayuarutikhaq uqagiaganik Qamanittuarmi taaqniliqinikkut aulatidjutikhaq

Januali 03, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Nunalaani katimayuarutikhaq uqagiaganik Qamanittuarmi taaqniliqinikkut aulatidjutikhaq

Nunaqaqtunik talvani Qamanittuaq, ayuiqhagumavita talvuuna aulayukhanik taaqniliqinikkut auladjutikharnik?

Nunavut Taaqniliqinikkut Munagiyunik aulatitiniaqtun katimayuarutikharnik uqagianganik allanguqtirutikharnik aulayagiikhimayunik nunalaani taaqniliqinikkut kihititirutingnun talvanga munagiyauyukharnik munagiyaugiaqaqtunik (angmaumayukharnik) aulavikhainik.

Tamna katimayuarut aulaniaqtuq Aippiut, Ubluqtuhirvia 9, 2018mi 7mungaqan 9mun talvani nunalaani katimayuarutmi. Tiituutikharnik piqaqniaqtuq talvani.

Tamna taaqniliqinikkut auladjutikharnik aulaniarman Ubluqtuhirvia 22, 2018mi. Naunaiqyumigumaguvit talvuuna katimayuarutikharnik nunalaani, titiraqlutin qaritauyakkut uumunga financeinfo@gov.nu.ca.

###

Hivayagiaqaqtahi Tuhaqtitiyut:

Edith Sweetwater
Tuhaqtitiyuliqiyiluaq
Department of Finance
867-975-6821
FinanceComs@gov.nu.ca