Havaktingit

You are here

Kanada uvanilu Nunavut Ubluani naunaitkutikhangat Iqalungi NULC Niuvavik

Immaktirvia 28, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Kanada uvanilu Nunavut Ubluani naunaitkutikhangat Iqalungi NULC Niuvavik

Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiit (NULC) ihuaqhaijut Iqalungni Niuvaviata ikaarniiik ukungnangni Kanada Ublua unalu Nunavut Ublua ilitarijauhimajut halitirvikhat.

Takulugu atugakhaq ataani niuvaavingmun imaaluuniit takuglugu NULC’s Facebook-mi naunaijautainik.

Ublua Niuvaaviup ikaarniit
Kanadap Ublua  
Pingattiut, Imaruqtirvia 30 11 mit 7 mut.
Hitammiut, Taaqhivalirvia 1 Umikhimajuq
Friday, Taaqhivalirvia 2 12 mit 7 mut.
Nunavut Ublua  
Hitammiut, Taaqhivalirvia 8 11 mit 7 mut.
Tallimiut, Taaqhivalirvia 9 Umikhimajuq
Saaluti, Taaqhivalirvia 10 12 mit 7 mut.

NULC itqaumatqujait tamaita niuvvagiaktut maliktakhait inungnit un'ngahikhimalutit maliktakhait iluani hilatanilu niuvvaviup. Niuviriaqtuqtun ungahitilaaqaqtukhat malruungnik miitanik niuvirvingmi imaalu ivjarutimik atuqqujaujut.

Ilitturijuummirumaguvin, hivajadjavan una 1-855-844-5488.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Weichien Chan
Atan'ngujaq, Tuhaqtipkaijuni
Havagviat Kiinaujaliqijitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca