Havaktingit

You are here

Iqalungni Bianik Wainiklu Niuvirvik kangikhidjutikhaq - tuhaqtitiliqiyukharnik titiraqhiayut

Saptaipa 05, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq
Iqalungni Bianik Wainiklu Niuvirvik kangikhidjutikhaq - tuhaqtitiliqiyukharnik titiraqhiayut

Nunavut Kavamangit tuhaayumayut qanuq uqallagiaqaqtutin talvuuna Iqalungni Bianik Wainiklu Niuvirvingmik.

Talvanganin Apitilirvia 28, 2018mi, Nunavunmiutat ukiuqaqtuq 16nik avatquhimayaingitluuniit titiragiaqaqtun qaritauyakkut kangikhidjutikhaq uvani https://nunavut.checkbox.ca/Survey.aspx?s=cc6a678afed747b094f4a3a48143831e uvaniluuniit titiqangit aadjiliukhimayunik uvani Iqalungnik Bianik Wainiklu Niuvaivingmi. Kiudjutigiyat uvani kangikhidjutikharnik hiamitiqtaulimaitun allanun.

Tamna kangikhidjutikhaq 10nik minutesnik aulaniqaqtun iniqtigiyaangat ilauyukharnik taima ikayuutiginiaqtavut ilitugidjutikharnik taima situam ayungnautiqaqtunik nunalaanun. Tamna kavamangit nigiukhimayut ikikliyumirutikharnik imingainarpalaarniq, ayuqhaqtitiyaangatlu niuvrutiinaqtunik taarninik, taimalu atuquplutiklu munagidjutiqaqtunik imigianganik Iqalungni taima aituiyaangat taannganik piqaqtun taima ikinirmik taannganik piqagumik (bianik wainiklu) uvani niuvaivingmi.

Apiqhuutiqaruvit ihumagiyaqaruvilluuniin, hivayaglugu 1-800-316-3324 titiraqlugitluuniit qaritayaukkut nulc@gov.nu.ca.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyitkut Havakvik
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca