Havaktingit

You are here

Higaarlunik Maliganguqtitauyumanikkut uqaqhimayunik titiraqhimayut

Maassi 02, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Higaarlunik Maliganguqtitauyumanikkut uqaqhimayunik titiraqhimayut

Nunavut Kavamangit (GN) tuhaayumayut qanuq ihumavihi talvuuna maligaliqidjutikharnik higaaluknik Kanatami, ihumagiyatinlu qanuq malikhautikharnik atuqtakharnik, niuvailiqinikkut atuqtauyukharniklu higaalungit Nunavunmi.

Taima iniqtigiingitkungni uqaqtakhatin titiranuangit, taima Qiqaiyalirvia 9ngutinani. Uqaqtauhimayut pianuayat pigiaqaqtun tamaini nualaani munarhitkuni, Kavamangit Kivgaqtuivingmi havakviani, uvanilu ikayuuhiliqiyunik havakviani, uvaniluuniit iliugaqtaugiaqaqtun uvani www.gov.nu.ca/finance/information/cannabis.

Nunavumiulu pipkalaaqtait uqauhiqtik nanminik GN-kunut qaritauyakut uvani cannabis@gov.nu.ca –mi titiraqaqvikuluniit uvani:

Aangayaarnaqtunik Uqaqtauvakhimayaingit
Nunavut Kavamanga
Titiqqiqivia. Qiuqutaa 1000, Nayugaa. 330
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca