Havaktingit

You are here

Amigaitilaangitirut naunaiyainikkut umikhimaniq uvani Nunavut Taanngaq unalu Higaarluk Parnaiyit

Maassi 18, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Amigaitilaangitirut naunaiyainikkut umikhimaniq uvani Nunavut Taanngaq unalu Higaarluk Parnaiyit

Iqalungni Bianik wainiklu niuvaavia uvalu Kangiqliniqmi Taanganun Tutquumavia umikhimaniaqtuk uvani Qitiqqautiyuq 1mi 2milu, initriangani tamatkiumayumik ukiumi nungunikkut naunaiyainikkut kihiqtiriniaqtut.

Tannganik Laisikhat tuniyaullimaittut talvani Iqalungni Bianik Wainniklu niuvvaviat talvanillu Kangiqlinirmi havagviani umikhimadjutaani.

Iliturihimaluhi UIqalungni Bianik Wainiklu Niuvaavia umikhimaniaqtuq uvani Qitiqqautiyuq 19mi Tuqutauviup Ublua haladiingnaqtuq.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhaqtipkaiyuni
Kiinauyaqiliyitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca