Havaktingit

You are here

Agidjiyut taangarnik hilataanin Nunavunmi

Januali 22, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Agidjiyut taangarnik hilataanin Nunavunmi

Ilihimavin nunaqaruvin taangaqaqtaaqtumik taangaqalimaittumiklunniit nunallaami, qarridjiyaaqtutin pingahunik liitanik imighanik, 9nik liitanik wainnik, imaaluunniit 26nik liitanik bianik (72 x 355 millilitre-nik imiqarvinik) Nunavunmun? Taanganik qarritinikkut laisikhaq pihimayukhaq qarridjiyaangani amigaitqiamik uumanga akitilaanginnin. Nunaqaruvin taangaqalimaittumi nunallaami, piyukhauyutillu angirutaanik nunallaarnin Taangaliqnikkut Iliharutikkut Katimayiinnin (AEC) qarrititinnatin taanganik.

Qarritinikkut laisikhat hailihimayun avikturhimanirnin taangakkut laisikhaitigun havagvingmin:


Iqaluit NULC niuvaaviat
Hivayautaa: 867-975-6869
Kayumiktukkut: 867-979-5836
Iqaluktuuttiami - Kiinaujaliqiyitkut Havagvia (Helen Maksagak Centre-mi)
Hivayautaa: 867-983-4048

Kangiqlinirmi – Siniktarvik Igluqpaani
Hivayautaa: 867-645-8576
Kayumiktukkut: 867-645-3327
Haamlatkunni Kugluktukmi
(Kugluktuqtumiinaq)
Hivayautaa: 867-982-6509
Qaritauyakkut titiqqilvia: water@kugluktuk.ca

Laisiqangitumik, taanganik niuvaaviit aalani aviktungniini havalimaitait aquiqtuatit. Ilihimalugit taanganun laisit utiqtitaulimaitut atuqtaulutiklu attauhiinarmun aquiqtuamun. Atuqtauyughat qaangiqtinagu pingahut havainirit ubluani pihimanianin.

Niuviqtaaqtutin taanganik iluani Nunavunmi piqangittumik qarritinikkut laisikhamik talvuuna Nunavunmi Taanganik Higaaqlukniklu Havagvingmin, hivayautikkut uvani 867-645-8475 akiittukkulluunniit uvani 855-844-5488, kayumiktukkut 867-645-3327, qaritauyakuluuniin orders@nulc.ca. Ilihimalugit tapkua NULCkut qanganuaq nutaanguqtait aquiqtuanun qaritauyaliqivitik.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyakhaq:

Weichien Chan
Atannguyaq, Tuhaqtidjutinun
Kiinauyaliqiyitkut Havagvia
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca