Havaktingit

You are here

Titiraqtauhimayukhat

 

Ukiuk tamaat Unniudjutinik

Talvuuna naunaitkutitigun 96 talvani Maniliqidjutingnik Titiqiqidjutiuyunik Maligaq, tamna Nunavut Taaninik Laisiliqiyunik Katimayiit munagiyukhat upalungaiyaiyukhatlu tuniyaangat ukiuk tamaat Unniudjutinik ukiuk tamaat.

NLCB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2019-20
NLCB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2018-19
NLLB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2017-18
NLLB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2016-17
NLLB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2015-16
NLLB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2014-15
NLLB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2013-14
NLLB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2012-13
NLLB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2011-12


Pigiaqtitihimayut

Tamangnik katimavingni, tamna Katimayiit pigiaqtitihimayut allatqiinguyunik pigiaqtitiyukharnik aulayukharnik taima akhurutiqaqtunik naunaiyagiikhimayut talvnai Taaninik Maligaq.

Naitumik Titiraqhimayuq 2018mi pigiaqtitihimayut
Naitumik Titiraqhimayuq 2017mi pigiaqtitihimayut
Naitumik Titiraqhimayuq 2016mi pigiaqtitihimayut


Katimayiit Katimadjutit Titiragiikhimayut

Nunavut Taaninik Laisiliqiyunik Katimayiit katimadjutingit pigiaqaqtun talvani nunalaani, tukhigumitku. Tukhigianganik aadjiliukhimayunik katimadjutingnik talvuuna katimayiingit katimadjutigiyaingit, titiraqlugit qaritauyakkut nlcb@gov.nu.ca.