Havaktingit

You are here

Qalagjuarniq COVID-19

Pidjutilluni Munaqhiliqidjutikkut Qilamiugutauyumut, Maniliqiiyitkut pidjutihimmaangniaqtut pivikhaqaqtittilutik Maniliqidjutikhaniq Nunavunmiunut. Naqillugu hapkua naliak naunairiami. Qiniffadjavat naunaiqtakhat uumani qaritaujakkurunmi nutaanguqtiqtauqattaliqpangmata.
 

Aulahimaaqtun Ikayuutikhat Kivgaktuutikhait


Ihuaqharhimayut Kivgaqtuutikhait

 

Aadlat Havagviit

Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktiit Akiliuhianginnut Qulangnaiyautinik piniaqtut (NEWWP) hadjainnakaffuk piniaqtut Nunavut Kavamainnit (GN) tamna tunihiyuq piyaaqtunun Nunavunmi havaktiinnut maningnik akiliriangini inmi akikitumik-akiliuhiaqaqtunut imaa havakkumik  havaktit akittuqyuummiriami havagpaqhimayainnut ikaangniitni. GN kut taimaaqtut piyungnaiqhugit uuktuutinik talvani September 3, 2020. Taiguffaagumaguvit aadlanik NEWWP tigut, naqillugu hamani.


GN-kunni Havaktiit