Havaktingit

You are here

Nuutaanguqtiliqiyut Taaninik Laisikharnik

 

Tamaita laisingit tuniyauhimayut talvanga Taaninik Maligaq kiklivikhaqaqtun Qiqailruq 31mi ukiuk tamaat, kihiani allamik ublukhalik naunaiyagiikhimayuq laisiani.

Tamna Nunavunmi Taaninik Laisiliqiyunik Katimayiit havagiikhimaliqtun pingahunik havauhirnik laisinik nuutaanguqtiqtukharnik hanaqidjutikharnik aulayaangat nakuuyumik uuktuutikhangit angirutikharniklu.

Talvanga Piyakhaq 1: Tamaita laisikhangit tigumidjutiqaqtunik ilauyukhat Katimayiinun talvuuna Ubluqtuhirviami katimaqyuarutmi. Uvani katimayuarutmi, atuqtakharnik nuutaanguqtiqhimayut uuktuutikhat naunaiyaqtauniaqtun nuutaanguqtiqhimayutlu uuktuutikhangit puungit, taima ilauqarniaqtun iniqtirutikharnik naunaitkunmik, tunihaqtauniaqtun.

Laisinik tigumidjutiqaqtunik Iqalungni ilauyukhat katimayunik upautihimalugit; tapkuat nayugaqaqtunik aihinin Iqalungnin hivayagiaqaqtun hivayautikkut katimayiinun.

Talvanga Piyakhaq 2: Laisinik tigumidjutiqaqtunik iniqtiqtakhagiyain nuutaanguqtirutikharnik uuktuutinik tunilugitlu tamaita piqaqtukhat iniqhimayunik titiqanik (ilitangnaqtuq uvani iniqhimayunik titiqani) talvunga Katimayiinun Idjirurvia 15nguqtinani.

Talvanga Piyakhaq 3: Laisinik pihimayut tuniyagiikhimayait tamaita piqaqtukharnik nuutaanguqtiqhimayukharnik titiqanik talvuuna Idjirurvia 15ngugumi piniaqtun nuutaanguqtiqhimayunik laisikharnik aulayagiigumik Qiqailrurmi Katimayiit katimaviani.

Laisinik pihimayunik tuniyagiikhimayaingit tamaita piqaqtukharnik nuutaanguqtigiyaangat iniqhimayunik titiqani Idjirurvia 15nguqtinani ilauyukhat Katimayiit katimaligumik Qiqailrurmi ilitugipkaiyaangat huuq uuktuutikhangit iniqtiqhimangituq tukhiqtukhangitlu hivutunikharnik atuqtakharnik aulayagiikhimayuq laisingnik.

Tamna Katimayiingit tuniyukhat tapkuinarnun laisikharnik hivutuyukharnik taima laisiqaqtuq tunigumik ihuaqtumik naunairutikharnik talvuuna huuq iniqtingitaingit nuutaanguqtiqhimayunik uuktuutikhainik talvuuna ihuaqtuni ikaaknikharni. Tamna laisikhangit hivutuniqangituq nutqaqtitauhimayurlu Qiqailruq 31mi unalu laisinik pihimayukhaq havaktukhauyuq nuutaamik uuktuutikharnik laisikharnik.

Apiqutiqaqtunik talvuuna taaninik laisinik nuutaanguqtiqhimayukharnik aulanikkut, titiraqlugit qaritauyakkut uumunga nlcb@gov.nu.ca.

Nuutaanguqtiffaaliqtunik Akikhangit

Akikhait aulayut laisingit nuutaanguqtiqhimayut tuyuqtauyukhat tamangnik uuktuutikhatigun.

  • Akingit talvaniingitunik nayugaani laisikhangit - $500 tallamik; 5pusanguyuq niuviqtauhimayunik akitutiginiaqtun taima laisingit tigumidjutiqaqtun niuvigaigumik taaninik.
  • Akingit tamaita allauyut laisikhangit - $200 tallamik; 5pusanguyuq niuviqtauhimayunik akitutiginiaqtun taima laisingit tigumidjutiqaqtun niuvigaigumik taaninik.

Manikhangit akingit titiraqtauyukhat uumunga Nunavut Liquor Licensing Board-mun.

Titiraqarvikkut agitiluguluuniit iniqhimayuq uuktuutikhaq titiraq, ilauyut iniqhimayut (piqaqqan) uminga manikharnik akikhaangit talvuuna Katimayiinun aulatitiyunik titiraqtianun.

Titiraqarvinga nayugaanga
Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 330
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0

Apquta Nayugaanga
Parnaivik, 2nd floor
Katimayiuyut Tukimuaqtiuyunik
Igluqpak #924
Iqaluit, Nunavut