Havaktingit

You are here

Nunavut Nunangitni Nigualiqinikkut uvani Qiqaiyaqluaqvia 9

mii 03, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Nunavut Nunangitni Nigualiqinikkut uvani Qiqaiyaqluaqvia 9

Aulaqtigvia: Qiqaijaluarvia 3, 2016

Taimaaqvikhaq: Qiqaijaluarvia 9, 2016

Nunavut-tamainun 45 sec

Nunavunmiut niruarniaqtut nunaptikni-tamaani nunakkut niruarnikkut uvani Qiqaiyaqluaqvia 9, 2016, maliklugu Nunavunmiu Nunatarnikkut Angiruti.

Pitjutaa niruarniup ihumaliurutiginiaqtaa haamlatkut niuvrutigilirlugit haamlatkunni nunait.

"Angiqhimaniq" niruarniq pipkaitjutauniaqtuq niuvrutigiliqtaaqnikkut haamlatkunni nunanik. "Imannaq" niruarniq pipkaitjutauniaqtuq haamlatkut aulahimaniaqtut nanminirilugit atuqtipkaivaklunilu akiliqtipkarluni nunanik. Tamaita nunallaat Nunavunmi niruarniaqtut ilikkuuqlutik.

Niguaqniq piluqutihimangituq Inuit Nanminiq Nunaqutait. Atungnia nunalaani nunanik, niuvgutauqpat akiliqtuinikkut aturutinin, pihimayauniaqtuq atanaiqtuiniaqtaat haamlatkut.

Puiruktailutit, niguangitkuvit, uqautigilimaitat ihumagiyauyumut.

Ilitturiyuummirumaguvit niruarutikhami, pulaaqlugu www.landreferendum.gov.nu.ca. Qagitauyakkutluuniin landreferendum@gov.nu.ca Hivayaqlugu 1-844-544-7409.

Aalanik kangiqhidjutinik niguaqnikkut uvalu hivuagut niruarighanik, Hivayaqlugit Nigualiqiyut Nunavut (1-800-267-4394, info@elections.nu.ca).

###

Tuhaqtidjutikhanut uqaqvigivikhat:

Kris Mullaly

Atugakhat Qauyihaiyi/Tuhaqtitiliqiyi

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

867-975-5342

kmullaly@gov.nu.ca