Havaktingit

You are here

Nunavut nunakut niguaqniaqtut Qiqaiyaqluaqvia 2016

Tissaipa 29, 2015

Tuhaqtauyukhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Nunavut nunakut niguaqniaqtut Qiqaiyaqluaqvia 2016

IQALUIT, Nunavut (Upluiqtirvia 29, 2015) – Nunavummiut niguakniaqtut nunalaani-tamaini nunakut niguaknik umani Qiqaiyaqluaqvia 9, 2016. Niguaknip apighuutaa: "Ilvit piyumaviuk nunalanga (nunalipauyaq haamilaat atia) niuvgutigiinagialgit nunalaani nuna?"

"Naunaitiagiagani niguaqniq Nunalaani nunalanga niuviktitiraqtuq nunamik unaluniin akiliktuihimaklutik nunamik tadja atuqtainik," uqaqtuq Ministaa Nunalingni Kavamatkut Pivikhaqautikkut Joe Savikataaq. "Kinguliq nunakut niguaqhimayut 1995mi. Tadja nunalaan niguaqtut piyumayamingnik piiqluguluunin pihimaluguluunin niuviqniq nunamiq,"

Ataani Nunavut Nunataarutit Angirutaanut kuyaginaq avatqutpat 20 ukiut, nunalat niguaktut piyumayamingnik niguaqlutik Pihimaluguluunin aalanuguqluguluniin tadja akiliqtutaa atiliugiihimayuq ihuaqhagiiqhimayuq.

"Angiqhimayuq" piyumayaa, hamilaangit nunalipauyaqluuniit niuvrutigiaqaqtait kituliqaak nunat nayugainik inungnun nanminiqaqtunikluuniit.

"Qingiyaugumi", hamilaangit nunalipauyaqluuniit pihimaniaqtait tamaita nunalaani nunat aulalutiklu atuqtitiniaqtun akiliktuihimaaqtukhanun. Katimayiit aituiniaqtun pidjutikharnun inungnun nanminiqaqtununluuniit atugianganik nunanik nayugainik himautigilugit atuqtitiniaqtun akiliktuihimaaqtukhanik.

Nunalaani naunairutikhangit katimadjutiginiaqtait tamaita nunalaangit aulaliqlutik Idjirurvia 2016mi. Naunairutikharnik talvuuna Nunavut nunakut niguaqniaqtut katimavikharniklu aulaniaqtunik nunalaani naunairutikharnik katimadjutiginiaqtait tuniyauniaqtun qakungugaikpan.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Ralph Ruediger

Ikayuqtiukautauhimayuq Tuglia Ministamun

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

867-645-8153

rruediger@gov.nu.ca