Havaktingit

You are here

Malikhautikhat anguyaangat tuktunik Qikiqtaalukmi

Niqiliqivik 26, 2015

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Malikhautikhat anguyaangat tuktunik Qikiqtaalukmi

Aulavikhaa Ubluq: Niqiliqivik 26, 2015mi

Umingniaqtuq Ubluq: Apitilirvik 9, 2015mi

Qikiqtaaluk 30 sec

Nunavut Kavaman angirutigivaktaat Nunavut Uumayuliqiyikkut Munagiyut Katimayiingit ihumaliuyagiikhimayait naunaiyaiyaangat katitiqhimayunik pigiaqaqtun angugiaqaqtaingit (TAH) 250nik anguhalungnik Qikiqtaalukmi.

Kihiani, anguniarniq aulatitilimaitun pitinanik havaqutingnik nunalaanun talvanga pitinanik Qikiqtaaluk Uumayuliqiyikkut Katimayiinin.

Tuniyaugiaqaligumik, havaqutit tuniyauniaqtun anguniaqtuliqiyikkutnun Once this (HTO) anguhiqiyiikkut havagviani tamaini nunalaani.

Inuit piqaqtukhat haviqutingnik anguniaqnahuaqtilunik.

Ihumaliuyagiikhimagiaqaqtun tamangnik Anguniaqtuliqiyikkutnun ihumaliugiaqaqtunlu qanuq haviqutit tuniyauniaqtun anguniaqtinun nunalaaptingni.

###

Tuhaqtitiliqiyikkut Hivayaqlugu:
Tana Silverland
Atanguyaq Tuhaqtiliqiyunik, Ilihailiqiyi Inungnunlu Ikayuktiuyuq
Avatiliqiyikkut
867-975-7761
tsilverland@gov.nu.ca