Havaktingit

You are here

Hivulliqti Taptuna kiuvaktuq talvuunua Ilihariaqtuqpaktut Itqumayunik Ihuaqhautikhainiklu Katimayiingit iniqhimayumun ilitugidjutingnun

Tissaipa 16, 2015

Uqaqtait 

Hivulliqti Taptuna kiuvaktuq talvuunua Ilihariaqtuqpaktut Itqumayunik Ihuaqhautikhainiklu Katimayiingit iniqhimayumun ilitugidjutingnun 

Hivulliqti Peter Taptuna nuitiqtirivaktuq uuminga uqaqtainik: 

“Nigiukhimaniaqtunga ihivriugiangat iniqhimayumun ilitigidjutingnun tapfuminga Ilihariaqtuqpaktut Itqumayunik Ihuaqhautikhainiklu Katimayiit (TRC) naunaiyattiaqnahuaqhugu, havaqatigiplugit kanatam kavamangit hivumuurutikharnik nuutaanun mamiqhaidjutikharnik hakugikyumiqtitinikkutlu. 

Ilituqhinga ilihagiaqtuqtunik iliharviingit qimaktuivakhimayuq akunigaaluk ayungnautikharnik Nunaqaqqaqhimayunun Inungnun tamaini nunaqyuaptingni, ayungnautigivaktait tautuminaqtun ubluq tamaat Nunavunmin. Inuit tautuktitihimaanginaqpaktun ubluq tamaat hakgitqiyauyugut hivumuugiaqaqtugutlu. Hadja ihuaqhaiqyumiqtitaugiaqaqtugut hanaqidjutingnin kingulirmin, iqitluaqlugulu nigiurutikharnik hivunirmi. 

“Quyagiumayatka Ilihariaqtuqpaktut Itqumayunik Ihuaqhautikhainiklu Katimayiit (TRC) unaguhukhimaitumik havakpakamik qaritigivaktun ayungnautigivaktaingit ilihagiaqtuqpakhimayut atuqpagiangit Kanatam ilitquhinga tautuktitivaktaat havakhimaaqpaktaingitlu akhuraaluk qaffiuyunik ukiunik. 

Nunavut aulahimaaqniaqtuq naunaiyaiyaangat ilitquhingit ilihagiaqtuqhimayunun iliharvingnun ausaimi nunalaanganin ilihaiyakhagiliqtait iliharviptingni, taima ilihaqtun ilitugiyaangat tamaat ayungnautigivaktaingit nunaptingnik ilitquhianganik.” 

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu: 

Cate Macleod 
Aulapkaiyi Tuhaqtitiliqiyikkutni
Kavamaliqiyikkut
867-975-6049 
cmacleod@gov.nu.ca